Het tuig werd door DOVO al beveiligd op woensdag. Om geen enkel risico te nemen werd een perimeter ingesteld. Buurtbewoners en bedrijven die binnen een straal van 500 meter woonden moesten hun huizen of bedrijf verlaten. Binnen een straal van 900 meter werden de mensen aangeraden om binnen te blijven weg van de ramen. Alle verkeer binnen die perimeter werd verboden, waarbij ook alle wagens verwijderd werden. Mensen die hun auto moesten verplaatsen konden daarvoor terecht op de randparking achter het station. De Stad Oostende, de gemeente Bredene, de brandweer, Lokale Politie Oostende en DOVO werkten voor de operatie nauw samen.

Onder instructie van DOVO werd rond de vliegtuigbom een put gegraven met rechte wanden. De operatie werd pas gestart nadat DOVO een go kreeg van de Lokale Politie van Oostende en Bredene, die de bewaking van de perimeter voor zich namen, om 9.55 uur werd die go gegeven.

Het spoorwegverkeer werd tussen 10 uur en 13 uur volledig stilgelegd. Ook het kusttramverkeer werd volledig gebannen binnen de vooropgestelde perimeter. De tram tussen Oostende en Bredene reed tussen 10 uur en 13 uur niet, ook de bussen lijn 9 en 4 reden vanaf 10 uur niet meer uit. Alternatief vervoer om Bredene te bereiken was er echter niet omdat er binnen de ingestelde perimeter geen enkel verkeer mogelijk was. De vooropgestelde drie uur was echter niet voldoende, de verkeers- en evacuatiemaatregelen bleven van kracht tot 14 uur. Omstreeks 10.30 was de eerste ontsteking van de bom verwijderd, ook de tweede ontsteker werd volgens schema verwijderd.

 
Vliegtuigbom succesvol ontmanteld, buurt haalt opgelucht adem

 

Wat wel voor moeilijkheden zorgde was de verwijdering van de middenbuis met detonator, daarom werd in allerijl een plan B uitgewerkt. Plan B bestond er uit om eventueel de bom te verplaatsen naar het strand om ze daar vervolgens tot ontploffing te brengen. Om 12.50 uur werd beslist om zich tot 14 uur aan plan A te houden. Om 13.53 kwam dan uiteindelijk het verlossende bericht: 'TOM' was volledig ontmanteld. Omstreeks 14 uur werden alle wegen opnieuw vrijgegeven voor verkeer. Binnen het half uur bracht het Rode Kruis ook de minder mobiele mensen naar huis.

In het opvangcentrum, voor de gelegenheid aangelegd in sportcentrum De Spui, werden ongeveer 40 mensen opgevangen die hun huizen moesten verlaten. Velen waren of gaan werken of naar familieleden getrokken tot het einde van de operatie. In De Spui werden ze door de Stad Oostende en het Sociaal Huis getrakteerd op sandwiches met ham en kaas en koffie.

Omstreeks 15.30 vertrok het konvooi van DOVO met de bom onder begeleiding van de politie richting Meerdaal, waar de bom vernietigd zal worden.

(JR)

Tijdens de operatie bevonden zich op het terrein: acht brandweerlui, 106 politiemensen, zes mensen van Eandis, 42 hulpverleners van het Rode Kruis, twaalf mensen in de ontmoetingscentra en elf mensen van DOVO, 150 mensen belden ook het infonummer op donderdag en vrijdag.

Wat betreft de evacuatie van de woningen: 100 woningen werden volledig ontruimd, 800 woningen lagen in de zone van 500 tot 900 meter. In totaal betreft het dus 600 woningen, verdeeld in Oostende en Bredene. Binnen de perimeter van 900 meter situeren zich 120 bedrijven, die samen 900 mensen tewerkstellen.