Op maandag 7 september 2015 ging aardappelverwerkend bedrijf Clarebout Potatoes in Nieuwkerke grotendeels in vlammen op. Ruim zes maanden na de feiten haalde Bernard Heens (CD&V) een evaluatieverslag van de brand aan om het gemeentebestuur op enkele pijnpunten te wijzen.

"Een eerste vaststelling is dat de hulpdiensten zeer laat zijn opgeroepen vanuit het bedrijf", aldus Bernard Heens. "De brand was al een uur bezig. De vlammen sloegen al door het dak en er was al een enorme rookontwikkeling toen de brandweer bij de brand aankwam. Het was zelfs de brandweercommandant, die lesgeeft in het plaatselijk schooltje, die eerst de hulpdiensten belde nadat hij de rookontwikkeling zag en beseft dat het ernstig was."

Afspraken op papier

"Iedereen weet dat het een risicobedrijf en voor mij kan het dus niet dat de hulpdiensten pas na een uur opgeroepen werden. Ik stel voor dat het gemeente het bedrijf daarover aanspreekt en dat er afspraken gemaakt worden op papier. Er zou ook moeten een nood- en interventieplan opgemaakt worden in overleg met het bedrijf."

 
Delen

We hebben nog geluk gehad dat er niemand gestorven is bij die brand

Burgemeester Marc Lewyllie (Gemeentebelangen) gaf toe dat de oproep vanuit Clarebout Potatoes aan de late kant was. "Maar het was zeker geen uur", aldus Marc Lewyllie. "Maar blijkbaar kon het wel vroeger. We hebben dat al besproken met het bedrijf, maar dat staat niet op papier. Het is de bedoeling dat er een nood- en interventieplan opgemaakt wordt. We hebben nog geluk gehad dat er niemand gestorven is bij die brand. Warmte en olie, het blijft een gevaarlijke combinatie. In de toekomst zal het risico echter kleiner zijn omdat dat deel naar de zijkant van het bedrijf verhuist."

Rampenplan

Bernard Heens benadrukte dat een noodplan dringend en noodzakelijk is. "Het heeft geen haar gescheeld of we hadden tijdens de heropbouw het rampenplan opnieuw moeten afkondigen."

Daarmee was Bernard Heens nog niet uitgepraat. "Een tweede vaststelling is dat het gemeentelijk rampenplan niet naar behoren heeft gefunctioneerd. Er waren heel wat serieuze fouten gebeurd. De beslissing om het rampenplan af te kondigen kwam heel laattijdig, een uur nadat de school ontruimd werd en het zou moeten afgekondigd geweest zijn. De insteek om het rampenplan af te kondigen kwam dan nog eens van de hulpdiensten en niet van het gemeentebestuur."

Procedure

"Ook de procedure werd niet gevolgd. Volgens de procedure moet de dienst 112 een coördinatiecomité bijeenroepen die weg van het terrein maatregelen neemt 'ter vrijwaring van de omgeving'. Dat coördinatiecomité moet geleid worden door de burgemeester en moest samengekomen zijn op het gemeentehuis. Dat is niet gebeurd. Iedereen was ter plaatse, maar volgens het rampenplan mag enkel het operationeel commando onder leiding van de brandweercommando daar ter plekke zijn."

Burgemeester Marc Lewyllie moest opnieuw toegeven: "Iedereen was ter plaatse en daar zijn we inderdaad in de fout gegaan. Je kan daar misschien zwaar aan tillen, maar dat wil echter niet zeggen dat de beslissingen die daar genomen werden, verkeerd waren."

(TOGH)