27-02-16

Provincie bouwt provinciedomein 'Koolhofput' (Oostduinkerke - Nieuwpoort) uit

Provincie bouwt provinciedomein 'Koolhofput' (Oostduinkerke - Nieuwpoort) uit.

 
 
25-2-2016 16:45
koolhofput
Op donderdag 25 februari keurde de provincieraad de aankoop van een perceel grond ter uitbreiding van het provinciedomein Koolhofput (Oostduinkerke - Nieuwpoort) goed.

​Het gaat over een uitbreiding van 1 ha 75a en 37ca. De aankoopprijs bedraagt 40.000 euro per hectare.
Het perceel dient om drie grote poelen te graven die in verbinding staan met de Koolhofput en mede instaan voor de waterbuffering vanuit Nieuwpoort. Naast de compensatie van de buffercapaciteit, vergroten ook de wandelmogelijkheden door de aankoop. Er wordt ook een mountainbikepad en educatief leerpad voorzien.

Situering en ambitie
De site ‘Koolhofput’ komt op die manier op bijna 16 ha. Het provinciedomein is gelegen op de grens van Nieuwpoort en Koksijde. De zone grenst aan het kanaal Nieuwpoort-Diksmuide en aan de provinciale Groene As ‘De Frontzate’.
De Provincie wil van de site een groen scharnierpunt tussen Koksijde en Nieuwpoort-Stad maken. Ook de aansluiting met ‘De Frontzate’ moet geoptimaliseerd worden.

Omschrijving van de voorziene plannen
Zo wil het provinciebestuur, naast oeverherstel, vooral de toegankelijkheid voor wandelaars en andersvaliden verbeteren, met respect voor de huidige kwaliteiten van de omgeving.

De steile oevers met betonstenen worden over 300 meter minder steil gemaakt waardoor rietkragen zich kunnen ontwikkelen. Op die manier ontstaan natuurlijke paaiplaatsen voor vissen en amfibieën.

Aan het kanaal Nieuwpoort-Diksmuide wordt de picknickzone uitgebreid en voorzien van nieuw meubilair. Het huidige rustige karakter van het vissers- en wandelgedeelte blijft op die manier behouden. Een extra steiger voor mindervaliden komt in de plaats van een aantal ongebruikte steigers, dichtbij de huidige parking.

Verder komt er een gesloten, halfverhard wandelparcours: nieuwe voetgangersbruggen of een veerpont zullen een wandelcircuit aan de oevers van de put mogelijk maken, gescheiden van het fietsverkeer van ‘De Frontzate’. Ook het fietspad op ‘De Frontzate’ wordt heraangelegd met een betonverharding tussen Nieuwpoort-Stad en Ramskapelle. Een laatste actie is het herstellen van de brug over het Kanaal, zodat ze weer veilig is voor de wandelaars en fietsers van en naar Nieuwpoort.

Kostprijs en termijn
Momenteel wordt werk gemaakt van een uitvoeringsplan voor de site. De uitvoering van de werken is voorzien voor 2017. Voor de realisatie van het project trok de Provincie in totaal zo’n 950.000 euro uit.

Historiek
Nadat de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) in 2001 het landinrichtingsproject ‘De Westhoek’ had voltooid, werd de Provincie West-Vlaanderen eigenaar van de omliggende gronden aan de ‘Koolhofput’. De Koolhofput ontstond uit een 10 ha grote zandwinningsput die in 1978 werd uitgegraven voor de aanleg van de autosnelweg E40. De put zelf wordt gebruikt als bufferbekken om de piekdebieten in de Koolhofvaart op te vangen.

In bijlage is een schetsontwerp en een plattegrond van de voorlopige plannen terug te vinden.

Meer info
gedeputeerde voor gebiedsgerichte werking, milieu, landschap en natuur voor de Provincie West-Vlaanderen, Guido Decorte
frederik.demeyere@west-vlaanderen.be of 050 40 31 50

Gepost door Luc de pompier | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.