De zoneraad van de hulpverleningszone Meetjesland nam op woensdag 24 februari kennis van het schorsingsbesluit van de Raad van State, waardoor de benoeming tot zonecommandant van majoor Lieven Rijckaert een feit is. Hij start zijn mandaat op 1 april 2016 voor de duur van 6 jaar. Op vandaag is Lieven Rijckaert postoverste van de Brandweer Tielt.

Arrest van Raad van State

Op maandag 3 augustus 2015 stelde de zoneraad majoor Lieven Rijckaert aan als zonecommandant van de HVZ Meetjesland vanaf 1 januari 2016 voor de duur van zes jaar. Minister Jambon, bevoegd voor binnenlandse zaken, vernietigde dit besluit, waarop majoor Rijckaert, gesteund door de zoneraad, naar de Raad van State trok. Op 2 februari 2016 deed de Raad van State een voorlopige uitspraak die in het voordeel van de HVZ spreekt. Het ministerieel besluit wordt geschorst, zodanig dat het besluit van de zoneraad dd 3 augustus opnieuw van kracht is.

Lieven Rijckaert: "Het gaat om een schorsing, geen vernietiging. In ieder geval ben ik heel tevreden met deze eerste stap. Ik ben blij niet alleen voor mezelf maar ook voor de hulpverleningszone en in het bijzonder voor Ann Coopman als voorzitter van de hulpverleningszone Meetjesland met wie ik samen er altijd van overtuigd ben geweest dat het besluit van de hulpverleningszone correct was geformuleerd en gefundeerd. Ik wens ook te benadrukken dat ik de voorzitter en de directeur van het Sint-Andriesziekenhuis dank voor het vertrouwen dat men in mij is blijven stellen de voorbije maanden". De zaak moet nu nog ten gronde uitgesproken worden. FOD Binnenlandse Zaken liet al verstaan dat zij de procedure willen verder zetten.

Henk Pille postoverste in Tielt ?

Door deze beslissing kan Lieven Rijckaert wellicht geen postoverste blijven in Tielt. Wellicht wordt hij opgevolgd door kapitein Henk Pille, maar die beslissing moet de zoneraad van de hulpverleningszone Midwest nog bekrachtigen. (LVA)