27-12-15

Vuurwerk

Vuurwerk.....!!!!!

2015

Door Veiligheid.nl wordt jaarlijks een analyse gemaakt van de ongevallen met vuurwerk rond de jaarwisseling. Voor het analyseren van de vuurwerkongevallen rond de jaarwisseling wordt gebruik gemaakt van het Letsel Informatie Systeem (LIS) van Veiligheid.nl, van gegevens die Veiligheid.nl en de NOS samen verzamelden op Spoedeisende Hulp (SEH) afdelingen van niet LIS-ziekenhuizen en van de Krantenknipselregistratie van Veiligheid.nl. In LIS staan slachtoffers geregistreerd die na een ongeval zijn behandeld op een Spoedeisende Hulp (SEH) afdeling van een selectie van ziekenhuizen in Nederland. Deze ziekenhuizen vormen een representatieve steekproef van ziekenhuizen in Nederland met een continu bezette SEH-afdeling.Ongevallen met vuurwerk

Cijfers jaarwisseling 2014-2015

Inmiddels zijn de cijfers over ongevallen met vuurwerk tijdens de jaarwisseling 2014-2015 bekend geworden. Uit deze cijfers van Veiligheid.nl blijkt dat het totale aantal letsel gevallen met bijna 20% is gedaald! Nog opvallender is dat het aantal letselgevallen veroorzaakt door legaal vuurwerk met maar liefst 38% is gedaald. De inspanningen van de vuurwerkbranche hebben tot resultaat geleid!

Meer en zwaarder letsel door illegaal vuurwerk

Het letsel veroorzaakt door illegaal vuurwerk is wel met 18% gestegen. Ook de ernst van de verwondingen door illegaal vuurwerk is gestegen: de helft (50%) van de slachtoffers van illegaal vuurwerk is opgenomen in het ziekenhuis, tegen 43% vorige jaarwisseling. Dat sterkt onze oproep om de aanpak van illegaal vuurwerk te versterken. Volgens Veiligheid.nl dient sterker te worden ingezet op repressie van illegaal vuurwerk om de stijging in ernstige slachtoffers daarvan te keren.

vuurwerk4_1336391a.jpg

Gepost door Luc de pompier | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.