30-04-15

Het federaal geschiktheidsattest voor kandidaat-brandweermannen (basiskader)

Het federaal geschiktheidsattest voor kandidaat-brandweermannen (basiskader)

FacebookTwitterGoogle Plus

27.04.2015

Brandweer

Opleiding

De eerste competentietest voor kandidaat-brandweermannen zal binnenkort plaatsvinden. Deze proeven zijn een voorafgaande vereiste voor elke rekruteringsprocedure in de hulpverleningszones. De kandidaten kunnen de proeven voor het federaal geschiktheidsattest afleggen in één van de opleidingscentra voor de Civiele Veiligheid, los van de zone waarin ze vervolgens zullen solliciteren.

Context

Het nieuwe administratief statuut van de operationele leden van de hulpverleningszones (KB van 19/04/2014) betekent onder meer de introductie van een federaal geschiktheidsattest voor de kandidaat operationele leden van de brandweerzones, dat toegang geeft tot de aanwervingsproeven voor het personeel van het basis kader (brandweerman) of het hoger kader (kapitein).

Het KCCE is blij u mee te delen dat de eerste testen m.b.t. dit federaal geschiktheidsattest, zullen in de loop van komende maanden georganiseerd worden in vier provinciale opleidingscentra (Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Luik en Henegouwen), en dit voor de kandidaat-brandweermannen (basiskader beroeps en vrijwilligers).  Het federaal geschiktheidsattest voor het hoger kader (kapitein) wordt momenteel uitgewerkt en in september-oktober zou een eerste golf gelanceerd kunnen worden.

Inhoud van de proeven

Kandidaten, die deelnemen aan de proeven voor het basiskader, moeten in onderstaande volgorde slagen voor de volgende geschiktheidsproeven:

1.       een competentietest, waarbij wordt nagegaan of een kandidaat beschikt over de competenties van het niveau van het zesde jaar middelbaar beroepsonderwijs;

2.       een operationele handvaardigheidstest, waarbij aan de hand van een aantal praktische opdrachten de basiskennis van de kandidaat van technische vakkennis en vaardigheden wordt getest;

3.       de lichamelijke geschiktheidsproeven, zoals bepaald in bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones, die bestaan uit volgende onderdelen:

Deel 1 - Fysieke testbatterij
1. OPTREKKEN
2. KLAUTEREN
3. EVENWICHT
4. GEHURKT LOPEN
5. OPDRUKKEN
6. ZEIL VERSLEPEN
7. SLANG SLEPEN
8. SLANG OPHALEN
9. TRAPPENLOOP

Deel 2 - Laddertest

Deel 3 - Uithoudingstest

Deel 4 - Houder zijn van een zwembrevet van minstens honderd meter.

Voor meer informatie over deze proeven, zie de koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones en de ministeriële omzendbrief van 26 maart 2015 betreffende het federaal geschiktheidsattest voor de toekomstige operationele personeelsleden van de hulpverleningszones.

De geschiktheidsproeven zijn eliminerend. De kandidaat wordt geschikt of ongeschikt verklaard.

Te vervullen voorwaarden op de datum van inschrijving

Om te kunnen deelnemen aan de geschiktheidsproeven voor het basiskader, voldoen de kandidaten aan de volgende voorwaarden:

1.       Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economisch Ruimte of van Zwitserland;

2.       ten minste 18 jaar oud zijn;

3.       een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking. De kandidaat bezorgt een uittreksel uit het strafregister dat afgeleverd dient te zijn binnen een termijn van drie maanden voorafgaand aan de uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen;

4.       de burgerlijke en politieke rechten genieten;

5.       in orde zijn met de dienstplichtwetten;

6.       houder zijn van rijbewijs B.

Om te kunnen deelnemen aan de lichamelijke geschiktheidsproeven dienen de kandidaten te beschikken over een medisch attest. Dit attest moet opgemaakt worden ten vroegste drie maanden voor de start van de lichamelijke proeven en verklaart dat de kandidaat in staat is de proeven af te leggen.

Behalen van het federaal geschiktheidsattest

De kandidaten die alle geschiktheidsproeven succesvol afleggen, ontvangen een federaal geschiktheidsattest dat toegang geeft tot de aanwervingsproeven voor het personeel van het basiskader, die zullen georganiseerd worden in de hulpverleningszones in functie van hun vacatures. Het behalen van het attest geeft dus geen garantie op een aanstelling als personeel van de hulpverleningszones basiskader. Het afleggen van de testen is wel een vereiste voorafgaand aan elke rekruteringsprocedure.

Het federaal geschiktheidsattest wordt verzonden in de maand die volgt op het afsluiten van het proces-verbaal van het geheel van de geschiktheidsproeven.

Het federaal geschiktheidsattest is geldig voor onbepaalde duur, met uitzondering van de lichamelijke geschiktheidsproeven die gelden voor twee jaar vanaf de datum van het afsluiten van het proces-verbaal van het geheel van de geschiktheidsproeven. Ten vroegste zes maanden voor het verstrijken van voormelde termijn van twee jaar, kan de kandidaat die de geldigheid van zijn federaal geschiktheidsattest wenst te verlengen voor het gedeelte van de lichamelijke geschiktheidsproeven, zich inschrijven voor de proeven.

Geplande testen voor de competentietesten

Campus Vesta – Antwerpen (Oostmalsesteenweg 75, 2520 Ranst) – testen in het Nederlands

 • Start van de testen: 01/06/2015

 • Start inschrijvingen: 01/05/2015, via http://www.campusvesta.be/. Er worden 24 kandidaten per sessie ingeschreven; meerdere sessies worden voorzien.

 • Afsluiting inschrijvingen: 30/05/2015

 • Meer info bij Mevr. Kirsten Aerts, opleidingscoördinator Campus Vesta

PBO – Oost-Vlaanderen (Sprendonkstraat 5, 9042 Mendonk (Gent)) – testen in het Nederlands

 • Start van de testen: 13/06/2015

 • Start van de inschrijvingen: 01/05/2015, via http://www.pbo.be/. Er worden 100 kandidaten per sessie ingeschreven; meerdere sessies worden voorzien.

 • Afsluiting inschrijvingen: 01/06/2015

 • Meer info bij Mr. Geert Blancke, pedagogisch coördinator PBO. 

Brandweerschool Luik (Rue Cockerill 101, 4100 Seraing) – testen in het Frans

 • Start van de testen: 08/09/2015

 • Start van de inschrijvingen: 01/06/2015, via het secretariaat van de brandweerschool.

 • Afsluiting inschrijvingen: 15/07/2015 (of indien er 1500 kandidaten zijn ingeschreven)

 • Meer info bij het secretariaat van de brandweerschool: ecofeu@provincedeliege.be of 04/237 35 64.

Brandweerschool Henegouwen (Route d’Ath 25-35, 7050 Jurbise) – testen in het Frans

 • Start van de testen: 21/09/2015

 • Start van de inschrijvingen: 18/05/2015, via http://formationpompiers.hainaut.be/ .

 • Einde van de inschrijvingen: 19/07/2015 (of indien er 1600 kandidaten zijn ingeschreven)

 • Meer info bij het secretariaat van de brandweerschool: 065/32 58 05 of 065/32 57 72.

Gepost door Luc de pompier | Commentaren (0) |  Facebook |

Gouverneur vreest voor voortbestaan politieschool

Gouverneur vreest voor voortbestaan politieschool

Bart Coopman / Aline Declercq
 
     
4

Gouverneur Decaluwé trekt aan de alarmbel.

Hij vreest ernstig voor de toekomst van de politieschool in Zedelgem. Die krijgt structureel te weinig geld van het federale niveau. Als er niets verandert, loopt het tekort in 2016 op tot 80.000 euro. Decaluwé eist tegen de zomer een blijvende oplossing. Anders zullen er opleidingen verdwijnen en moeten onze veiligheidsdiensten elders terecht.

"Verdrinken"

"Het water staat niet aan onze lippen. Het water staat aan onze neusgaten. Ik zou zeggen al één neusgat is aan het onderlopen. En voor de rest zijn we stilletjes aan het verdrinken", zegt Decaluwé. 

Duidelijker kan het niet.  Het opgeteld verlies van de politieschool tussen 2012 en 2015 loopt op tot meer dan 700.000 euro. Reserves werden al aangeboord, maar dat blijft niet eeuwig duren. "Wij gaan geen opleidingen meer geven waar wij aan verliezen", zegt de gouverneur. "En dan heb ik het niet over de brandweer, of de ambulanciers, maar over de federale politie. Het geld is op".

Gepost door Luc de pompier | Commentaren (0) |  Facebook |

Zware industriebrand in Ieper legt loods in de as

Zware industriebrand in Ieper legt loods in de as

                                                                   

De rook is tot kilometers ver te zien.

 

       

Zware industriebrand in Ieper legt loods in de as

De loods achter Movetherm werd compleet vernield © FJA

Donderdagochtend ontstond omstreeks 9 uur brand in een loods achter de zaak Movetherm, een elektrozaak in de industriezone aan de Paddevijverstraat in Ieper. De brandhaard was groot en er waren ook explosies te horen, waarschijnlijk zijn enkele gasflessen ontploft. Een deel van de Paddevijverstraat werd afgesloten voor alle verkeer, de brandweer kwam massaal ter plaatse.

 
 
De brand ging gepaard met een fikse rookontwikkeling

De brand ging gepaard met een fikse rookontwikkeling © EF

 

De eerste taak van de brandweer was het vrijwaren van de andere gebouwen. In de bovenzijde van de hangar waren ook studio's gebouwd, waar arbeiders konden wonen. Enkele konden nog op tijd hun belangrijkste bezittingen naar buiten brengen, ze kwamen net terug van een nachtshift en gingen slapen,vertelt één van hen.

 
 
De brand zorgde voor een dikke, zwarte rookpluim

De brand zorgde voor een dikke, zwarte rookpluim © FJA

Er is geen weet dat er gewonden zijn gevallen, de schade is wel zeer groot en de perimeter rond de zaak werd volledig afgesloten door de politie.

 

(EF/FV - Foto's EF/FJA)

Gepost door Luc de pompier | Commentaren (0) |  Facebook |

Zware brand op industrieterrein is geblust

Zware brand op industrieterrein is geblust

Print Corrigeer

Zware brand op industrieterrein is geblust

Foto: tommy huyghebaert                  

 
Ieper -

De loodsbrand bij Movetherm in Ieper is donderdag omstreeks 11 uur geblust. De aanpalende elektrowinkel en een achterliggende loods werden grotendeels gevrijwaard, bevestigt brandweercommandant Rik Vandekerckhove. De oorzaak van de brand is nog niet gekend.

Het vuur ontstond omstreeks 9 uur aan het dak van de loods van MV Projects, een bedrijf dat in sanitaire verwarming doet. De uitslaande vlammen zorgden voor zwarte rook. De brandweer van Ieper raadde omwonenden aan om ramen en deuren gesloten te houden.

Op het ogenblik van de brand was een zestal mensen aanwezig in de loods. Zij werden gealarmeerd door werknemers van het buurbedrijf RTS en konden het gebouw verlaten. De aanpalende elektrowinkel was gesloten.

Rook- en waterschade

Rond 11 uur was het vuur geblust. Momenteel wordt er wel nog nageblust. De getroffen loods is onbruikbaar. Een achterliggende loods en de winkel werden grotendeels gevrijwaard. Er is wel rook- en waterschade. Ook de gebouwen in de nabije omgeving bleven gevrijwaard.

Voor de veiligheid werd de Paddevijverstraat een tijdlang afgesloten. Ook de elektriciteit en gastoevoer werden tijdelijk afgesloten. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het parket heeft een deskundige aangesteld om de omstandigheden te onderzoeken.

 

 

 

 

 

 

 

Gepost door Luc de pompier | Commentaren (0) |  Facebook |

Ongeval

Woensdagavond gebeurden twee ongevallen op het kruispunt van de Polderstraat met de Kinderlaan in Oostduinkerke.

Eerst kwam een scooterrijder in botsing met een wagen op het kruispunt en even later reden twee wagens op elkaar in op hetzelfde kruispunt.

De motorrijder werd gewond alsook de vrouwelijke passagier van één van de wagens die uit de richting van Nieuwpoort-Bad kwam. Deze bestuurder, die rechtdoor reed, zag plots midden het kruispunt een wagen afslaan richting Polderstraat.

Een botsing was niet te vermijden, de wagen die afsloeg werd in de flank geramd. Voor beide wagens stond het licht op groen.

De brandweer kwam ter plaatse om de brokstukken van beide ongevallen van de baan te verwijderen.

 

DSC_0280.JPG

DSC_0282.JPG

 

 

Enkele uren later reed een Franse vrouw met haar wagen in het kanaal Duinkerke-Nieuwpoort (Veurnevaart) langs de Pieter Deswartelaan op enkele honderden meter van het sluizencomplex.

Duikers, twee ziekenwagens en de MUG-heli kwamen ter plaatse, maar de dame had zich ondertussen zelf uit de wagen kunnen bevrijden.

Ze bekwam van de doorstane emoties in een ziekenwagen. Ze werd niet gewond en ze bevond ook alleen in haar wagen.

 

DSC_1955.JPG

DSC_1962.JPG

 

 

José Tyteca

Veurne 

 

Gepost door Luc de pompier | Commentaren (0) |  Facebook |

Vrouw rijdt in kanaal in Nieuwpoort

Vrouw rijdt in kanaal in Nieuwpoort

                                                                   

Een bestuurster van een Franse personenwagen reed woensdagavond om een onbekende reden in het kanaal van Veurne naar Nieuwpoort, op een paar honderd meter van de sluizen.

 

 •        

Vrouw rijdt in kanaal in Nieuwpoort

De wagen werd uit het kanaal 'opgevist', maar de bestuurster had zichzelf gelukkig tijdig kunnen bevrijden. © JT

De duikers van de brandweer van Veurne en Nieuwpoort, twee ziekenwagens en de MUG-heli werden ter plaatse gestuurd omdat er sprake was dat er nog personen in de ondergelopen wagen zaten. Later bleek dat de jonge vrouw, die alleen in haar wagen zat, zichzelf had kunnen bevrijden voordat de hulpdiensten ter plaatse waren.

De wagen die kopje onder was gegaan werd getakeld. Het ongeval lokte heel wat kijkers naar de plaats van de interventie.

(JT)

Gepost door Luc de pompier | Commentaren (0) |  Facebook |

Auto te water Nieuwpoort

 

IMG_7801.jpg

IMG_7803.jpg

IMG_7811.jpg

IMG_7812.jpg

IMG_7813.jpg

IMG_7828.jpg

IMG_7838.jpg

IMG_7798.jpg

IMG_7804.jpg

IMG_7806.jpg

IMG_7810.jpg

IMG_7820.jpg

IMG_7836.jpg

IMG_7843.jpg

Gepost door Luc de pompier | Commentaren (0) |  Facebook |

Auto in kanaal te Nieuwpoort

Gisterenavond een auto te water in Nieuwpoort

er volgen nog wat foto's

foto's Patrick Dumortier.

IMG_7789.jpg

IMG_7792.jpg

IMG_7794.jpg

IMG_7797.jpg

 

Gepost door Luc de pompier | Commentaren (0) |  Facebook |

Auto in kanaal Nieuwpoort

Een auto in de vaart in Nieuwpoort gisteravond. De bestuurster kon zichzelf in veiligheid brengen. De duikers van Nieuwpoort en Veurne kwamen ter plaatse.

 

 

Nieuwpoort auto in water (1).JPG

 

 

Thomas Rosseel

Correspondent VRT & Het Laatste Nieuws

Persbureau Jan Verbeke

0471/92.48.43

thomas.rosseel@janverbeke.be

standby (24/7): 0486/379.380

Gepost door Luc de pompier | Commentaren (0) |  Facebook |

29-04-15

Kwade korpschef dreigt met boetes voor ongehoorzame inwoners na evacuatie

Ze brachten de operatie en de mensen in gevaar’

Kwade korpschef dreigt met boetes voor ongehoorzame inwoners na evacuatie

Print Corrigeer

Foto: fvv

Vorige afbeelding 1 / 2 Volgende afbeelding                                                         
 
Melle -

Korpschef Yves Asselman begrijpt niet waarom twaalf mensen weigerden om hun huis te verlaten toen een vliegtuigbom in hun buurt gevonden werd. ‘Ze brachten zichzelf en andere inwoners in gevaar, ik laat het hier niet bij’, zegt hij.

Kort voor de middag werd dinsdag een vliegtuigbom gevonden in de omgeving van de Nonnenwegel in Melle. Een 250 kilogram zware bom, waardoor 2.900 bewoners van huizen in de buurt opgedragen werd hun huis te ontruimen. Zo kon ontmijningsdienst Dovo het springtuig ontmantelen.

Die evacuatie verliep niet zo vlot als verwacht werd. Meer zelfs: twaalf mensen weigerden om hun woning te verlaten. De ontmanteling van de bom liep daardoor 2,5 uur vertraging op. ‘Ik ben echt boos’, zegt Yves Asselman, de korpschef van de lokale politie in Melle, in VTM Nieuws. ‘Dit heeft nodeloze vertraging met zich meegebracht. Dit is onbegrijpelijk. Ze gijzelden de operatie en de rest van de bevolking op die manier. Ik ben niet van plan het hierbij te laten. We gaan een proces-verbaal opmaken.’

De ongehoorzame inwoners riskeren boetes tot 250 euro.

Gewenning

Burgemeester Dirk De Maseneer denkt dat de weigering het gevolg kan zijn van een gewenningseffect bij de inwoners. In hun buurt worden immers wel vaker bommen uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog gevonden en ontmanteld. ‘Maar ze moeten beseffen dat er altijd een reëel gevaar is dat de operatie mislukt en de bom toch ontploft.’

Bekijk meer video's van vtmnieuws op nieuws.vtm.be

 

Meervoudig judokampioene Gella Vandecaveye gaf dinsdagavond niet het goede voorbeeld en omzeilde de perimeter. Dat post ze fier op haar Facebook-pagina. ‘Ik beging geen doodzonde, hoor’, zegt de ex-judoka.

Gepost door Luc de pompier | Commentaren (0) |  Facebook |

28-04-15

Fairtrade wandelzoektocht zondag 3 mei 2015 te Nieuwpoort

Fairtrade-wandelzoektocht-2015.jpg

Gepost door Luc de pompier | Commentaren (0) |  Facebook |

Vliegtuig B-Fast geland in Kathmandu

Vliegtuig B-Fast geland in Kathmandu

 
 
 
Door: redactie
28/04/15 - 11u14  Bron: Belga
© belga.

Aardbeving Nepal Het Belgische vliegtuig met het team van B-Fast is deze namiddag dan toch geland in Kathmandu. Omstreeks 18 uur plaatselijke tijd (14.30 uur onze tijd) vertrok het toestel uit India en is nu geland op de internationale luchthaven van Kathmandu. De Belgen komen in de eerste plaats om te zoeken naar overlevenden onder het puin, maar de tijd tikt ongenadig verder.

 

 

Na een reis van 45 uur is het Belgische team van B-fast aangekomen in Kathmandu. Het team is vanavond na zonsondergang geland op de luchthaven van de Nepalese hoofdstad Kathmandu, ruim 45 uur na het vertrek op Melsbroek.

"Klaar om vol energie aan de slag te gaan"
Zaak is nu om zo snel mogelijk de tien ton aan materiaal uit te laden en bij de VN aan te kloppen om te vernemen waar het team ontplooid zal worden.

Een deel van het team start meteen met het uitladen van tien ton aan tenten, levensmiddelen, medisch en reddingsmateriaal, wat vermoedelijk zowat twee uur zal duren. De medische ploeg vertrekt dan weer zo snel mogelijk om een gekwetste op te halen die - als zijn of haar toestand het toelaat - met het Belgische vliegtuig zou moeten vertrekken.

Tegelijkertijd zal de staf bij het coördinatiecentrum van de VN aftoetsen waar de Belgen zullen worden ingezet. "Ik hoop vanavond nog een sector toegewezen te krijgen, zodat we morgenvroeg meteen van start kunnen gaan", zei teamleider Gilles Du Bois D'Aische onderweg naar Kathmandu. "Iedereen, zowel hier als in België, heeft er alles aan gedaan opdat we zo snel mogelijk ter plaatse zouden geraken. Nu zijn we klaar om vol energie aan de slag te gaan."

Late aankomst, maar geen wanhoop
Dat er morgenochtend vier volle dagen verstreken zullen zijn sinds de zwaarste aardbeving van zaterdagochtend, doet het team niet wanhopen. "Het grote voordeel is dat andere teams intussen al sectoren verkend hebben. Zij hebben dus plaatsen aangeduid waar de kans erg groot is dat we nog mensen levend van onder het puin zullen kunnen halen", verduidelijkt hoofd van het zoek- en reddingsteam Rik Telamon.

De Belgische reddingswerkers toonden zich alvast erg opgelucht dat ze alsnog ter plaatse geraakt zijn. Inclusief uitbundig applaus voor de piloten en de crew van het vliegtuig, die na veel vijven en zessen groen licht kreeg om na zonsondergang te landen en weer te vertrekken.

 

Moeilijke tocht
Het vliegtuig van het B-fast team moest gisteren noodgedwongen uitwijken naar het noorden van India, omdat de kleine luchthaven van Kathmandu de toestroom aan arriverende noodhulp niet kon slikken. Het vliegtuig kon uiteindelijk vanmiddag omstreeks 14.30 uur Belgische tijd (18 uur plaatselijke tijd) dan toch opstijgen. De landing lukte slechts nadat er groen licht kwam om na zonsondergang te landen tussen de hoge bergen van de Himalaya.

Twee Belgische teamleden waren intussen al ter plaatse, waar ze in permanent contact stonden met het coördinatiecentrum van de Verenigde Naties en de Nepalese autoriteiten in een poging de komst van B-Fast te bespoedigen.

Goed nieuws
Goed nieuws dus voor de reddingswerkers, maar ook voor de 87 mensen - onder wie 41 Belgen - die normaal gezien enkele uren later met het vliegtuig uit Nepal zullen vertrekken.

De Belgen komen in de eerste plaats voor 'urban search and rescue', of het zoeken naar overlevenden onder het puin. Maar de tijd tikt ongenadig verder, waardoor de kans op overlevenden blijft slinken. Sinds de zware aardbeving van zaterdagochtend is intussen ruim 72 uur verstreken.

Gepost door Luc de pompier | Commentaren (0) |  Facebook |

Uren gekneld in cabine van vrachtwagen

Uren gekneld in cabine van vrachtwagen

Een vrachtwagenchauffeur van 35 is kritiek na een ongeval op de E40 in Brugge. Hij reed achteraan in op een andere vrachtwagen, die stond in de file voor nog een ongeval. De man zat gekneld in zijn verhakkelde cabine. Het duurde anderhalf uur voor de brandweer hem kon bevrijden.
 
Klaas Danneel
VTM-journalist West-Vlaanderen 


Gepost door Luc de pompier | Commentaren (0) |  Facebook |

Brandweer redt eendjes met ringtone van 'gekwaak'

Brandweer redt eendjes met ringtone van 'gekwaak'

http://nieuws.thepostonline.nl/2015/04/28/video-eendjes-g...

 
 
 
2
 
Door: redactie
27/04/15 - 22u13  Bron: The Guardian, Huffington Post
Foto ter illustratie. © thinkstock.

 De brandweer van de stad Slidell, in Louisiana is er op een creatieve manier in geslaagd enkele eendjes uit een benarde situatie te redden. De dieren waren volgens buurtbewoners in het riool terechtgekomen. Met behulp van een ringtone die de kleintjes konden herkennen, slaagde de brandweer erin hen te bevrijden.

Het was brandweerman Cody Knecht die afdaalde om de dieren te proberen vangen, maar zelfs mét de ringtone was dat niet eenvoudig. "Het duurde ongeveer een uur en een half om vier van de zes eendjes te redden."

Nadat de geredde eendjes in de kazerne gekalmeerd waren, keerden de brandweermannen terug om de overige twee eendjes te redden. Ze werden vervolgens met hun moeder herenigd aan het kanaal nabij de plek waar ze werden gevonden.

Eenden komen in Slidell blijkbaar wel vaker in de problemen. Volgens woordvoerder Chad Duffaut redde de brandweer op 19 april nog een eend uit een schoorsteen.

Gepost door Luc de pompier | Commentaren (0) |  Facebook |

27-04-15

Rampoefening op Brussels Airport goed verlopen

Rampoefening op Brussels Airport goed verlopen 

za 25/04/2015 - 16:49 Belga Op Brussels Airport is vanmiddag een rampoefening gehouden. De luchthaven is verplicht om zo'n oefening tweejaarlijks te organiseren. Dit keer was het een rampoefening met een C130 van het Belgische leger. "Alles is perfect verlopen", zegt Florence Muls van Brussels Airport.

 

De rampoefening werd georganiseerd in samenwerking met de brandweer, de provincie Vlaams-Brabant, het Rode Kruis, de politie en het leger. In het scenario was voorzien dat een C130 een buiklanding moest maken. Aan boord waren 40 passagiers en 5 bemanningsleden. Er waren ook gevaarlijke goederen aan boord.

"De brandweer, de politie en de andere hulpdiensten waren snel ter plaatse. De hulpdiensten moesten de passagiers snel uit het vliegtuig evacueren omdat er gevaarlijke goederen aan boord waren", legt Muls uit.

De hulpdiensten moesten ook de families van de "slachtoffers" ontvangen en te woord staan en verder moest ook de pers op de hoogte gebracht worden. "Het was ook de bedoeling om de communicatie tussen de verschillende partijen te evalueren. De eerste conclusie is alleszins positief. De komende dagen zullen we de ganse rampoefening nog verder evalueren en de nodige conclusies trekken", aldus Muls.

Gepost door Luc de pompier | Commentaren (0) |  Facebook |

Brandweer evacueert bewoners na brand in flatgebouw

Brandweer evacueert bewoners na brand in flatgebouw

Print Corrigeer

De bewoners kregen onmiddellijk de nodige zorgen. Foto: thv

Vorige afbeelding 1 / 3 Volgende afbeelding                                                         
 
Koksijde -

Bij een brand in residentie Bahamas op de hoek van de Zeedijk in Koksijde zijn zaterdagochtend elf bewoners geëvacueerd. Drie van hen, waaronder de bejaarde eigenaars van het gebouw, kregen te veel rook binnen en moesten naar het ziekenhuis.

De brand ontstond rond 8.30 uur in een technische schacht en verspreidde meteen veel rook in heel het gebouw. ‘Bij onze aankomst stonden elf bewoners op hun terras te zwaaien’, zegt Kristof Dorne, Majoor-postoverste van de afdeling Koksijde van hulpverleningszone Westhoek. Hij kondigde meteen het medisch rampenplan af. ‘Vijf van hen moesten onmiddellijk weggehaald worden omdat zij in het grootste gevaar verkeerden’, zegt Dorne. ‘De terrassen zijn niet zo breed en ze stonden al volop in de rook. Ook de andere bewoners, zeven mensen in totaal die niet op eigen krachten het gebouw konden verlaten, evacueerden we via schuifladders en onze ladderwagens.’ Vier bewoners konden het gebouw op eigen kracht verlaten.

Gepost door Luc de pompier | Commentaren (0) |  Facebook |

Kollumer brandweer brengt wagen naar Roemenië

Kollumer brandweer brengt wagen naar Roemenië

 

KOLLUM - Eind mei gaat de brandweer van Kollum een opgeknapte brandweerwagen uit 1975 naar Roemenië brengen. De Mercedes 608 D werd voor een zacht prijsje op de kop getikt en vervolgens helemaal opgeknapt.

Op 29 mei zal een delegatie van Kollumer brandweer afreizen naar de gemeente Praid. Sinds een jaar of tien heeft Brandweer Kollum een goede band met deze gemeente en elk jaar wordt er een bezoek afgelegd. Vorig jaar werden de bezoekers door de burgemeester van Praid gevraagd om eens in het naastgelegen dorpje Ocna de Sus te kijken of ze daar nog iets voor de brandweer kunnen beteken.

Bij het bezoek daar maakten ze kennis met de brandweercommandant en die heeft hen de kazerne laten zien en de brandweerwagen waar zij nu mee moeten uitrukken en daar waren ze van geschrokken. De nood bij de brandweer daar is hoog en daarom werd besloten om een brandweerwagen op te knappen en aan deze brandweercommandant cadeau te doen.

Op Koningsdag zal de brandweerwagen nog meerijden in de optocht met versierde wagens en op de braderie worden lootjes verkocht om de brandstofkosten van de 2000 kilometer lange reis te drukken.

Gepost door Luc de pompier | Commentaren (1) |  Facebook |

Brand Koksijde

Enkele foto's  brand Koksijde

Foto's José Tyteca

DSC_0227.JPG

DSC_0230.JPG

DSC_0232.JPG

DSC_0239.JPG

DSC_0245.JPG

DSC_0246.JPG

DSC_0248.JPG

DSC_0250.JPG

DSC_0252.JPG

Gepost door Luc de pompier | Commentaren (0) |  Facebook |

Verkeersongeval E17 tussen Deerlijk en Waregem

Zondagnamiddag zijn twee gewonden gevallen bij een zwaar verkeersongeval op de E17 tussen Deerlijk en Waregem. Dat gebeurde toen de bestuurder van een grijze Nissan tijdens het volgen van de E17 vermoedelijk in botsing met de achterzijde van een BMW die eveneens in de richting van Antwerpen reed.  Als gevolg van de botsing verloor de chauffeur de controle over het voertuig en kwam eerst in de graskant terecht, om dan meters verder in de gracht op zijn zijkant tot stilstand te komen. Zowel de bestuurder als zijn passagier raakten gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht, evenals twee andere inzittenden.  De inzittenden van de BMW bleven ongedeerd en kwamen er met de schrik vanaf.  Door het ongeval was de linkerrijstrook gedurende enige tijd afgesloten, waardoor het verkeer ter hoogte van het ongeval slechts over twee rijstroken kon.

Copyright: Belgische Radio Unie

 

 

Nicolas Duboccage

Fotograaf Belgische Radio Unie

 

GSM: 0473 34 22 83 (24/24)

e-mail: nico1982@telenet.be

IMG_3352.jpg

IMG_3359.jpg

IMG_3358.jpg

IMG_3366.jpg

Gepost door Luc de pompier | Commentaren (0) |  Facebook |

26-04-15

Lente

Deze morgen kon je de lente zien, dat voelen was iets minder...

Maar toch zijn de canadese ganzen al op toer met hun jongen.

canadese ganzen.jpg

Gepost door Luc de pompier | Commentaren (0) |  Facebook |

Pieter Braecke

Vandaag eens meegegaan met stadsgids Kris Priem naar aanleiding erfgoed dag en met als thema Pieter Braecke

Een leerzame namiddag moet ik zeggen.

Pieter Braecke

wportret-pieter-braecke.jpg

Pieter Braecke (Nieuwpoort, 1858 – Nossegem, 1938) deed op 16-jarige leeftijd ervaring op in het atelier van de Brugse beeldhouwer Henry Pickery. Na zijn dagtaak volgde hij les aan de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten in Brugge. In de periode 1879 – 1883 vervolmaakte hij zijn opleiding aan de Academie voor Schone Kunsten van Leuven, o.l.v. Louis de Taeye en Gerard Vander Linden. Hij behaalde in 1882 de 2de Prijs van Rome, ex aequo met Isidore De Rudder. Guillaume Charlier behaalde toen de 1ste Prijs.

pieter braecke.jpg

 

Gepost door Luc de pompier | Commentaren (1) |  Facebook |

Loods brandt volledig uit in Damme

Loods brandt volledig uit in Damme

                                                                   

Er vielen geen gewonden, maar de schade is enorm.

 

       

 

Zaterdagavond rond 21 uur is in de Hoekstraat in Oostkerke-Damme brand uitgebroken in een loods van een bedrijf dat landbouwmachines onderhoudt en herstelt. De brandweer van Knokke kreeg versterking van de korpsen van Brugge en Blankenberge. Ze konden echter niet verhinderen dat de loods volledig uitbrandde. De materiële schade was enorm, maar er vielen geen gewonden.

(JVM - foto JVM)

Gepost door Luc de pompier | Commentaren (0) |  Facebook |

Dochter met beperking redt ouders uit woningbrand

Dochter met beperking redt ouders uit woningbrand

20
 
Didier Verbaere
26/04/15 - 06u21  Bron: eigen berichtgeving
© Didier Verbaere.

Wichelen In Wichelen heeft een jongedame van 25 haar ouders uit een woningbrand gered nadat een schouwbrand zaterdagnacht om 3 uur de achterbouw in lichterlaaie zette. De verstandelijk gehandicapte vrouw alarmeerde haar ouders en de hulpdiensten en redde het leven van allen.

De brandweer kon vermijden dat de hele woning uitbrandde. Het koppel en de dochter werden voor verzorging naar het OLV in Aalst overgebracht.

"We waren een uurtje gaan slapen toen we ons Dorien hoorden roepen. Op dat moment stond onze slaapkamer al onder de rook. We openden de vensters, sloten de deur en belden de brandweer. Naar beneden gaan en naar buiten vluchten, was geen optie meer want de hele traphal was gevuld met zwarte rook. Zonder ons Dorien, waren we hier niet meer", reageert moeder An op de heldendaad van haar dochter.

Gepost door Luc de pompier | Commentaren (0) |  Facebook |

Haven Nieuwpoort

Terwijl iedereen nog aan het slapen is, zie je de uitstraling van rust langs de havengeul...

Een gedachte die me de laatste tijd bezig houdt

Verwijt het verleden niets.
Verwijt de omstandigheden niets.
Vertrouw op jezelf, wat zich ook voordoet.
11.jpg

Gepost door Luc de pompier | Commentaren (0) |  Facebook |

pizza

Na al goed te hebben opgelet met spijs en drank de laatste maanden, heb ik mij na 3 maand toch eens een lekkere pizza kadoo gedaan....

En het heeft gesmaakt in de nieuwe zaak van La piazza te Nieuwpoort-bad.

11182252_1818068158418430_2293222228899120581_n.jpg

Gepost door Luc de pompier | Commentaren (0) |  Facebook |

Brand bij recyclage bedrijf Galloo te Menen

Brand bij recyclage bedrijf Galloo te Menen
In de wijde omgeving van Menen kon je zaterdag namiddag niet naast de zware hevige rook kijken die afkomstig was van een brand op het terrein van recyclage bedrijf Galloo. Zowel bewoners van Menen en het Franse Halluin verwittigden de hulpdiensten. De brandweerzone Fluvia rukte met diverse voertuigen uit terwijl ook de Franse pompiers hun voertuigen ter plaatse stuurden. Om 17.25 konden de bluswerken worden aangevat. Een deel van het verwerkte recyclage materiaal had het vuur gevat, de oorzaak moet nog worden gezocht. Een deel van de Wervikstraat werd in eerste instantie verkeersvrij gemaakt zodat de hulpdiensten vlot het terrein konden bereiken. De omgeving van de industrie zone was volgelopen met ramptoeristen.
De samenwerking tussen de verschillende brandweerkorpsen zorgde ervoor dat men het vuur rap kon bedwingen.
 
NFG
 

Gepost door Luc de pompier | Commentaren (0) |  Facebook |

25-04-15

Weekend

86ab004ffe4433a3dfa612dfe60e8ae3.jpg

Gepost door Luc de pompier | Commentaren (0) |  Facebook |

Vervuiling

Minder goed nieuws voor onze meeuwen, zeevogels, steltlopers, want plastiekvervuiling neemt altijd maar toe...geen wieren voor deze dieren....

 

9.jpg

8.jpg

Gepost door Luc de pompier | Commentaren (0) |  Facebook |

Week van de Zee

4.jpg

5.jpg

6.jpg

Apero met toastjes van wieren uit de zee...tijdens de Week van de zee.7.jpg

Gepost door Luc de pompier | Commentaren (0) |  Facebook |

Week van de Zee

3.jpg

week van de zee.jpg

 

2.jpg

naamloos.png

Gepost door Luc de pompier | Commentaren (0) |  Facebook |