29-02-12

Brandweer rukt uit met AED en zuurstof

Al een beetje naar het Amerikaans voorbeeld

Brandweer rukt uit met AED en zuurstof

KATWIJK - Afgelopen week zijn de tankautospuiten van Brandweer Katwijk voorzien van een AED (Automatische Externe Defibrillator) en een zuurstofset. Hiermee kunnen de brandweerlieden tijdens de uitoefening van hun taak nog adequater hulpverlenen in afwachting van de ambulancedienst.

Gepost door Luc de pompier | Commentaren (0) |  Facebook |

De Bolle legt eed af als grote baas federale politie

Uit DeMorgen.be

Deze avond een eerste kennismaking gezien van de nieuwe baas van de Federale Politie, mevrouw De Bolle een dikke proficiat met uw presentatie in Ter Zake. Gewoon schitterend, nog nooit anders gezien bij de top van de politie.

De Bolle legt eed af als grote baas federale politie

 Bron: belga.be
© belga.

Catherine De Bolle heeft in Brussel de eed afgelegd als commissaris-generaal van de federale politie. Ze deed dat in aanwezigheid van de ministers van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (cdH) en van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld). Ook haar echtgenoot en kinderen tekenden present.

De Bolle volgt op 1 maart Paul Van Thielen op, die sinds 7 maart 2011 ad interim de federale politie leidde. De 42-jarige De Bolle is de eerste vrouwelijke en ook de jongste commissaris-generaal van de federale politie. Daarvoor was ze sinds 2001 korpschef van de lokale politie in Ninove. Haar aanstelling geldt voor een periode van vijf jaar.

Samenwerking
"Ik ben trots dat ik de eerste vrouw ben aan het hoofd van de federale politie, maar man of vrouw, het is uiteindelijk de inhoud die telt", reageert De Bolle. "We moeten professioneler en rationeler werken, en goed omgaan met de mensen en middelen die we hebben om te zorgen voor een veiligere samenleving." De nieuwe commissaris-generaal haalde enkele prioriteiten aan waar ze de komende vijf jaar aan wil werken. Zo wil De Bolle onder andere de relaties tussen de lokale en federale politie verbeteren. "Ik ken de bezorgdheden van de kleine korpsen en ik ken de bezorgdheden van de grote korpsen. Ik ben ervan overtuigd dat mijn ervaring ertoe zal bijdragen dat die samenwerking verbeterd wordt", klinkt het.

Diversiteit
Een andere prioriteit is het vertrouwen van de mensen en de overheden in de politie opkrikken. "Ik zal daartoe een integratiebeleid voeren. We zullen een algemeen beleid voeren voor de volledige federale politie en detecteren waar de problemen zich situeren", luidt het. De Bolle had het tenslotte ook nog over het aantal vrouwen binnen de politie. "Ik ben enorm voor diversiteit en we moeten dat principe ook hanteren in ons rekrutering en selectie", zei ze. Momenteel is één agent op de vier een vrouw.

 

Gepost door Luc de pompier | Commentaren (0) |  Facebook |

Langer werken - iedereen langer aan de slag...

Langer werken ...t'is nie anders meer op televisie, radio en in de kranten....

!cid_EACC0A5B227F4D74A33F6707CAE2FAED@PCvanOmaenOpa.jpg

Gepost door Luc de pompier | Commentaren (0) |  Facebook |

Sluis kan waterwagen brandweer niet kwijt

Zo te zien is het over de grens ook niet overal koek en ei hé...en nu de sexshops in Sluis niet meer op volle toeren draaien en het toerisme wat aan het afnemen, is er daar ook al geen geld meer voor een nieuwe kazerne....

Sluis kan waterwagen brandweer niet kwijt

  

foto Koen Suyk/ANP

foto Koen Suyk/ANP

SLUIS - De brandweer van de gemeente Sluis kan pas volgend jaar beschikken over een waterwagen.
De gemeente heeft geen stallingsruimte voor het voertuig. Volgens burgemeester Suurmond bestaat de noodzaak voor de aanschaf van de wagen in een uitgestrekt gebied als West-Zeeuws-Vlaanderen wel degelijk en is er ook al geld voor uitgetrokken, maar is er eenvoudig nog geen plek voor een dergelijke wagen. Een andere plek dan de nieuw te bouwen kazerne is er niet. Logistiek levert dat te veel problemen op. Bovendien moet de waterwagen op een vorstvrije plaats staan. Suurmond ontkent dat de brandweer met een eigen waterwagen grote branden zoals in Zuidzande, Eede en IJzendijke eerder had kunnen bestrijden. ,,De risico's zijn voldoende zijn afgedekt: we kunnen in geval van nood een beroep doen op de waterwagens uit Terneuzen, Knokke en Maldegem'', reageert hij, ook op vragen van raadslid Babijn.

Gepost door Luc de pompier | Commentaren (0) |  Facebook |

Volkswagen België

Volkswagen België zorgt voor zijn personeel bij de nakende ontslagen...

!cid_1B64DA89C1A24FC78D2FEFE3631B25DC@VandoornPC.jpg

Gepost door Luc de pompier | Commentaren (0) |  Facebook |

De helden van toen...

De helden van toen...

Brandweer Oostduinkerke in de jaren 1974, let op de helmen die in de begin jaren 70 werden herschilderd van zwart naar wit....

 

BW Oostduinkerke, oefening april 1974.

 

Met de prachtig Bigjob en de Dodge 400 !

 

img462.jpg

img463.JPG

img465.JPG

img468.JPG

 

Gepost door Luc de pompier | Commentaren (0) |  Facebook |

Duo Glide 1963 - Zwaantjes

En om nog een beetje in de richting van  de rijkswacht te blijven, de schitterende Duo Gilde 1963 van de Zwaantjes.

 

009-800.jpg

017-800.jpg

251-800.jpg

Gepost door Luc de pompier | Commentaren (0) |  Facebook |

Nieuwe euro muntstuk

Niet te missen het nieuw euro muntstuk...

10 jarig bestaan van de euro : €XCLUSI€F !!!

!cid_38DDCBF7-8E04-45CC-8333-563F3FBC038B.jpg

Gepost door Luc de pompier | Commentaren (0) |  Facebook |

Rijkswacht

T'is een oud mopje maar toch nog altijd een goeie...

Lachen

Een groep rijkswachtofficieren heeft als taak de hoogte te meten van een vlaggenmast.

Zij begeven zich dus naar de mast met ladders en lintmeters.

Eén voor één vallen ze, of van de ladder, of laten de lintmeter vallen...

Een goede oude wijkagent komt toevallig langs en ziet wat er gaande is.......

Hij trekt de mast uit de grond, legt hem plat, en meet dus die mast. Hij geeft de maten aan die officieren en gaat weg.

Nadat de wijkagent vertrokken is draait een rijkswachtofficier zich al lachend om naar de anderen:

- Dat is nu ene van de gemeentepolitie zie !!!

- Wij vragen de hoogte en hij geeft ons de lengte !!!

Onbeslist

Gepost door Luc de pompier | Commentaren (0) |  Facebook |

28-02-12

4 bruinvissen voor Koksijde (B)

28 februari 2012, 15:31

Koksijde, 26 februari 2012 - Waarneming van 4 dieren vanuit een kayak voor het strand van Koksijde.

bron: zeezoogdierendatabank BMM

foto S.Swartelé

Bruinvis%201.jpg

 

Gepost door Luc de pompier | Commentaren (0) |  Facebook |

Oostendse bruinvis heeft het niet gehaald

28 februari 2012, 15:40

Harderwijk, 27 februari 2012 - De Belgische bruinvis die op 23 februari in Oostende strandde – zie melding –  en de naam Angela kreeg, heeft het niet gehaald. Haar toestand was erg zorgelijk. Omdat haar bloedwaardes slecht waren en Angela de afgelopen dagen veel bleef afvallen en geen voedingen kon binnenhouden, is zondag besloten haar verder lijden te besparen. Zij is in de middag geëuthaniseerd. Sectie zal moeten uitwijzen wat haar precies mankeerde.

bron: SOS Dolfijn

Gepost door Luc de pompier | Commentaren (0) |  Facebook |

Bruinvissen sterven vaker in visnetten

img199.jpg

Vlaanderen laat eigen walvissen stikken

Bericht uitgegeven door Natuurpunt Beleid en Natuurpunt Studie op maandag 27 februari 2012

Zondag werd een Bruinvis dood aangetroffen op het strand van De Haan-Wenduine. Op basis van onmiskenbare tekenen aan de staartvin, beide borstvinnen, op de rugvin en aan de snuit was duidelijk dat deze kleine walvisachtige was gestorven door verstrikking in een visnet. Alle tekenen wijzen erop dat dit dier een gruwelijke dood is gestorven in een kieuw- of warrelnet van recreatieve strandvissers. Het ging om een zeer vers jong vrouwtje van ca. 25 kg.

Vanaf februari tot juni komen Bruinvissen (Phocoena phocoena) talrijk voor aan onze kust, op zoek naar voedsel. Aan de laagwaterlijn raken jaarlijks een aantal Bruinvissen verstrikt in warrelnetten die ten behoeve van de recreatieve visserij worden uitgezet, in hoofdzaak om Tong (Solea solea) te vangen. Tongen trekken zich doorgaans tussen eind februari en begin mei terug in de ondiepe wateren van de zuidelijke Noordzee om er te paaien. In die periode kan tongvangst voor hobbyvissers een aardig bijverdienste opleveren.

Het jong vrouwtje Bruinvis dat zondag aanspoelde op het strand van Wenduine-De Haan. Op het lichaam zijn duidelijk nog de sporen te zien van het net waarin dit exemplaar de verstikkingsdood is gestorven (foto: KBIN)
Het jong vrouwtje Bruinvis dat zondag aanspoelde op het strand van Wenduine-De Haan. Op het lichaam zijn duidelijk nog de sporen te zien van het net waarin dit exemplaar de verstikkingsdood is gestorven (foto: KBIN)

 

Al jaren staat deze vorm van recreatieve visserij echter ter discussie, niet alleen omwille van het verstrikkingsgevaar voor Bruinvissen maar evenzeer omdat ze een hypotheek legt op de toekomstige vangsten van Tong voor de beroepsvisserij. Momenteel zitten Tongen nog niet voor onze kust (het water is nog iets te koud) maar toch worden op een aantal plaatsen al recreatieve warrelnetten gesignaleerd. Natuurpunt verwacht dan ook dat er binnenkort weer verschillende meldingen zullen binnenlopen van verdronken Bruinvissen.

Strandvissers maken gebruik van diverse nettypes. Vooral de warrel- en kieuwnetten vormen een potentieel gevaar voor Bruinvissen. De dieren raken bij hoogtij verstrikt in de lange netten die boven de laagwaterlijn staan opgesteld en sterven een vreselijke dood. Natuurpunt pleit al jaren voor een aanpassing van de strandvisserij, waarbij het gebruik van warrel- en kieuwnetten wordt verboden. Dit zou een eenvoudige maatregel zijn, zonder socio-economische gevolgen: niet alleen zou het gevaar voor Bruinvissen hierdoor aanzienlijk kunnen worden herleid, maar ook de paaizieke platvis die op dat moment vol eitjes en gom zit, zou hierdoor beter worden beschermd wat de visstand (en de commerciële visserij) ten goede zou komen.

Bruinvissen zijn officieel beschermd, zowel door de regionale, federale als internationale wetgeving. Volgens de Habitatrichtlijn (een strenge Europese wetgeving) geniet de Bruinvis het strengste beschermingsregime. De Europese Commissie oordeelt dan ook dat de bijvangst van Bruinvissen een schending vormt van verschillende Europese verplichtingen. In 2008 werd België al op de vingers getikt door de toenmalige Europese Commissaris van Leefmilieu, Stavros Dimas, omdat ons land geen afdoende maatregelen nam om de Bruinvis optimaal te beschermen. De federale overheid heeft haar verantwoordelijkheid genomen door het gebruik van warrel- en kieuwnetten op zee bij recreatieve visserij te verbieden. Bij de Vlaamse en gemeentelijke overheidsdiensten werden vooral halfslachtige maatregelen genomen. Natuurpunt roept deze overheden op om het gebruik van kieuw- en warrelnetten voor recreatie strandvisserij dringend te verbieden. Het is immers ongehoord dat elk jaar een aantal Bruinvissen moet sterven bij de uitoefening van een lucratieve hobby van enkele honderden strandvissers.

In 2011 werden 116 dode Bruinvissen geregistreerd langsheen de Belgische kust. Nooit eerder lag dit aantal zo hoog. Momenteel werd nog niet op alle exemplaren een autopsie uitgevoerd en kon nog niet van alle kadavers de doodsoorzaak worden achterhaald. Uit vorige jaren bleek wel dat een aantal van de aangespoelde Bruinvissen waarvan de doodsoorzaak kon worden achterhaald, omkwam door verstrikking in visnetten (zowel van de recreatieve strandvisserij als in netten van beroepsvissers op zee). Een eerder natuurbericht over deze problematiek vind je hier.

Tekst: Nathalie De Snijder (Natuurpunt Beleid) en Dominique Verbelen (Natuurpunt Studie)
Foto: KBIN

Gepost door Luc de pompier | Commentaren (0) |  Facebook |

Uitzonderlijke drukte in zeehondenopvang Sea Life Blankenberge

img202.jpg

28 februari 2012, 16:46

Blankenberge, 28 februari 2012 - Er zitten op dit moment uitzonderlijk veel jonge gewone zeehonden in de zeehondenkliniek van het Sea Life Center in Blankenberge. Het gaat om vijf zeehonden van ongeveer zeven maanden oud. Nochtans spoelen er in deze periode van het jaar meestal grijze zeehonden aan onze kust aan.

 

 

De meeste jonge zeehonden kampen met longwormen, een aandoening waaraan ze kunnen sterven indien ze niet met de nodige zorg worden behandeld. Ze hebben namelijk moeite met ademen. Twee zeehonden hebben ook een vreemde wonde. Waarschijnlijk gaat het om een brand- of schaafwonde.

 

De zeehonden krijgen nu antibiotica en vitaminen. Wanneer ze voldoende zijn aangesterkt, hun temperatuur normaal is en de longwormen zijn bestreden, kunnen ze uit quarantaine gehaald worden en verhuizen ze naar de gezamenlijke pool van Sea Life. Daar zitten ze verschillende weken tot ze ongeveer 35 kilogram wegen en opnieuw kunnen worden vrijgelaten in zee.

Het opvangcentrum heeft voorlopig wel ruim voldoende plaats om de dieren op te vangen. Momenteel overwinteren veel zeehonden aan de kust. Onder andere door de meer dan 200 zeehonden die Sea Life de afgelopen 12 jaar heeft vrijgelaten, is de natuurlijke kolonie aan de Belgische kust sterk gegroeid. Vorige week nog werden zes zeehonden in zee gelaten.

Gepost door Luc de pompier | Commentaren (0) |  Facebook |

Leeuwen Stadhuis

Uit het Wekelijks Nieuws.

De Leeuwen krijgen terug hun plaats, na een duik naar beneden.

0005172ac.jpg

img196.jpg

 Uit HLN

img197.jpg

Gepost door Luc de pompier | Commentaren (0) |  Facebook |

Brandweer Koekelaere - erfgoeddag

Ook de brandweer van Koekelaere op erfgoeddag  - opendeurdag 22 april 2012 "Helden"

 

bekijk deze website

Daarbij een fotooke maar niet genomen te Koekelare, waar wel?

Binnenkort het antwoordt.

img462.jpg

Gepost door Luc de pompier | Commentaren (0) |  Facebook |

27-02-12

Middelkerke appartementsbrand.

Middelkerke appartementsbrand.
 
Zondagavond omstreeks middernacht werd de brandweer van Middelkerke opgeroepen voor een appartementsbrand op de zevende verdieping langs de Zeedijk. De beide bewoners, een koppel van 49 jaar, probeerden eerst zelf de brand te blussen, maar slaagden daar niet in. Ze werden bevangen door de rook en naar een ziekenhuis in Oostende overgebracht. Volgens de brandweer is het vuur waarschijnlijk ontstaan door een brandende sigaret in een zetel in een hoek van de woonkamer. De brand was vrij snel bedwongen, maar er is aanzienlijke rook- en waterschade in het appartement.
 
José TYTECA
Veurne

DSC_1214.JPG

DSC_1216.JPG

Gepost door Luc de pompier | Commentaren (0) |  Facebook |

Achiel

 

sized_IMG_0239.JPG

 

Je een keer laten gaan...

120225 strand en achiel.jpg

Gepost door Luc de pompier | Commentaren (0) |  Facebook |

Cruiseschip op drift wegens brand

Op drift wegens brand

Cruiseschip van rederij Costa op drift

  • maandag 27 februari 2012, 19u55
  • Bron: ap, belga, bbc
  • Auteur: rvs
Costa Allegria (archiefbeeld)

Costa Allegria (archiefbeeld)

 
Op de Costa Allegra, het cruiseschip dat stuurloos ronddobbert nabij de Seychellen, zitten 636 passagiers en 413-bemanningsleden. Onder hen ook veertien Belgen. Het schip raakte in moeilijkheden toen er brand uitbrak aan boord.

De brand brak volgens de Italiaanse kustwacht uit nabij de generatoren. Ondertussen werd de brand geblust, meldde ook de kapitein van het cruiseschip aan de Italiaanse autoriteiten. Maar doordat de motoren zijn uitgevallen, is het schip onbestuurbaar. 

De Italiaanse kustwacht liet weten dat er zich 1.000 passagiers op het schip bevinden. Die verkeren volgens de Italianen allemaal 'in gezonde toestand'. In de buurt varende vrachtschepen zijn ingeschakeld om hulp te bieden. De Seychellen hebben een motorboot, een vliegtuig en twee sleepboten gestuurd. De sleepboten zullen echter pas dindagmiddag arriveren.

Piraten

De Costa Allegra bevindt zich in de Indische Oceaan, op zo'n 200 mijl van de Seychellen. In het gebied waar het vaartuig stuurloos ronddobbert zijn in het verleden veel schepen aangevallen door piraten. Een cruiseschip hoort daar tot dusverre niet bij. In het geval de Costa Allegra wordt aangevallen kan het schip zich verdedigen, omdat er gewapende bewakers aan boord zijn.

Zelfde rederij als Costa Concordia

Het schip behoort toe aan rederij Costa, dat ook de eigenaar was van de Costa Concordia. Dat cruiseschip voer op 13 januari op een rots nabij het Italiaanse eiland Giglio. Daarbij vielen zeker 21 doden.

Gepost door Luc de pompier | Commentaren (0) |  Facebook |

ISS

250px-ISS_after_completion_(as_of_June_2006).jpg

Voor diegene die de ISS mee volgen op de voet ...
 
De link

Gepost door Luc de pompier | Commentaren (0) |  Facebook |

Custom bike Contest

Dat is eens goed  nieuws, ook dank zij de steun vanuit de blogwereld en de leden van Wind&Fire die uiteraard ook hebben meegestemd.

Een mailtje van Paul Vanlook uit Gavere

Hallo Luc,

Na de aanmoediging via jouw blog was het resultaat bijna te voorspellen
(haha).
Mijn schoonbroer won niet alleen de publieksprijs (hij haalde het meest
online stemmen), maar werd ook als de winnaar van de Custom Bike Contest
uitgeroepen met zijn gave bike,

Alvast bedankt namens Luc Van Gorp uit Gavere

foto.jpg

Gepost door Luc de pompier | Commentaren (0) |  Facebook |

16de verkeersveilige dag

16de verkeersveilige dag in West- en Oost-Vlaanderen

maandag 27 februari 2012 om 10u59

Brugge - Verschillende West-Vlaamse politiekorpsen nemen vandaag deel aan de 16 de editie van de verkeersveilige dag. Dat gebeurt ook in Oost-Vlaanderen.

Met grootschalige verkeerscontroles herdenken de provincies en lokale politie de kettingbotsing op de E17 in Nazareth, waarbij in zestien jaar geleden 10 mensen omkwamen en 56 gewonden waren.

Er zullen gerichte acties zijn, onder meer in Menen, Blankenberge en de regio Diksmuide. Gouverneur Carl Decaluwé gaat deze namiddag ook een controle-dispositief bezoeken tussen Zeebrugge en Heist

(A.D.)

Meer vanavond in het nieuws op Focus en WTV vanaf 18u00

Gepost door Luc de pompier | Commentaren (0) |  Facebook |

Veel schade door brand in appartement op Zeedijk in Middelkerke

Veel schade door brand in appartement op Zeedijk in Middelkerke

maandag 27 februari 2012 om 06u27

Middelkerke - Zondagavond omstreeks middernacht werd de brandweer van Middelkerke opgeroepen voor een appartementsbrand op de zevende verdieping langs de Zeedijk.

4000051074402.jpg

4000051074422.jpg

 
 

De beide bewoners, een koppel van 49 jaar, probeerden eerst zelf de brand te blussen, maar slaagden daar niet in. Ze werden bevangen door de rook en naar een ziekenhuis in Oostende overgebracht.

Volgens de brandweer is het vuur waarschijnlijk ontstaan door een brandende sigaret in een zetel in een hoek van de woonkamer. De brand was vrij snel bedwongen, maar er is aanzienlijke rook- en waterschade in het appartement.

(JT, foto’s JT)

Meer in Krant van West-Vlaanderen, editie De Zeewacht.

Gepost door Luc de pompier | Commentaren (0) |  Facebook |

minibrandweerwagens

 

IV1_08DirkVanNieuwenhovenNIE23022012.jpg

 

Dirk Van Nieuwenhoven is mijn nieuwe collega adjudant.

 Nieuw is onze Dirk verre van natuurlijk, als eerste stagiair die de gloed nieuwe brandweerschool heeft gevolgd in de begin jaren zeventig.

. Dirk was uiteraard al lang mijn collega onderofficier in sectie 1 en vroeger Sectie 5 als Sergeant, 1e sergeant en Sergeant Majoor , maar nu heeft hij de overstap kunnen maken als adjudant.

Proficiat Dirk, een beloning voor de zovele jaren brandweerman in hart en nieren.img193.jpg

img195.jpg

Gepost door Luc de pompier | Commentaren (0) |  Facebook |

Brandweer bang voor water van meter diep


Brandweer bang voor water van meter diep

 

Britse reddingsdiensten weigerden een man te redden uit water van een meter diep.
 

Britse agenten en brandweermannen zijn in opspraak geraakt nadat ze weigerden een drenkeling te redden die in een meer van een meter diep lag. De reddingsdiensten gingen het water niet in 'omdat ze daar niet op getraind waren'.

Het leven van de drenkeling had gered kunnen worden als de reddingsdiensten sneller hadden ingegrepen, in plaats van te wachten op een gespecialiseerd duikteam. De vrouw die het alarmnummer belde, vertelt tegen The Telegraph: "De brandweermannen kwamen aan, en ik vertelde ze dat de man nog gered kon worden. Toen zeiden ze echter dat ze dat niet mochten doen. Eén van de agenten wilde het water ingaan, maar tegen hem werd gezegd dat hij dat niet mocht doen."

"De brandweermannen en agenten mochten slechts enkeldiep water ingaan", zo verklaart de brandweer. "Enkeldiep water is niveau één, en de man lag in water van niveau twee. Daarom werd gewacht op een daarop getraind team." De brandweer is nog steeds van mening dat er correct gehandeld is.

Het incident vond plaats in Gosport, nabij Portsmouth in het zuiden van Engeland.

Gepost door Luc de pompier | Commentaren (0) |  Facebook |

26-02-12

Achiel

Achiel ten huize van ....Knipogen

sized_IMG_0218.JPG

Gepost door Luc de pompier | Commentaren (0) |  Facebook |

Bootje schuift af op de E40

DODGE RAM  VERLIEST 3 AS BOOTTRAILER OP A18  RICHTING BRUGGE                      

KM 23

BOOT SCHUIFT ERAF EN KOMT OP DE PECHSTROOK TEGEN VANGRAIL TE LIGGEN.

Firma Goderis in de bres.

2012-02-26 13.30.16.jpg

2012-02-26 13.36.00.jpg

2012-02-26 13.38.23.jpg

2012-02-26 13.41.20.jpg

 

 

Gepost door Luc de pompier | Commentaren (0) |  Facebook |

Wagen met twee zussen in vaart in Vilvoorde: passagier verdrinkt

Uit standaard.be

Wagen met twee zussen in vaart in Vilvoorde: passagier verdrinkt

  • zaterdag 25 februari 2012, 21u53
  • Bron: belga
  • Auteur: bpr
VILVOORDE - Een personenwagen met twee inzittenden is zaterdagmiddag in Vilvoorde in de Willebroeksevaart gereden. De brandweer kon de bestuurster redden maar de passagier verdronk en werd pas uren later gevonden. Dat meldt de lokale brandweer.
 

De brandweer werd kort voor het middaguur verwittigd dat een wagen aan de Steenkaai in het water was gereden. Toen de brandweerlui ter plekke kwamen en het water ingingen, stelden ze vast dat de wagen leeg was.

Eén inzittende, een 31-jarige vrouw die de wagen bestuurde, kon snel uit het water gehaald worden. Zij was ongedeerd en verkeerde enkel in shock. Ze werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht.

De zoektocht naar de tweede inzittende, de zus van de bestuurster, verliep echter een stuk moeilijker. De Cel Vermiste Personen van de federale politie werd opgeroepen en kwam met een sonarboot ter plaatse. Die boot merkte rond 16.00 uur het levenloze lichaam van de verdwenen vrouw op. Duikers van de brandweer haalden haar vervolgens uit het water.

Over de oorzaak van het ongeval bestaat nog geen duidelijkheid. Mogelijk ging het om een stuurfout

Gepost door Luc de pompier | Commentaren (0) |  Facebook |

Rode Kruis Nieuwpoort

De oefening deze maand, was een kennismaking met de voertuigen van het Rode Kruis Vlaanderen en uiteraard Nieuwpoort.

Daarbij nog een theoretische uitleg over het rampenplan en de taak van het Rode Kruis daarin.

DSC01052.JPG

DSC01054.JPG

DSC01055.JPG

DSC01057.JPG

DSC01058.JPG

Gepost door Luc de pompier | Commentaren (0) |  Facebook |

Fire

 

Met deze gedachte:

Wees niet bang voor schaduwen,
het betekent gewoon dat er ergens dichtbij licht is.

sized_WonderCircle0357.JPG

 

Gepost door Luc de pompier | Commentaren (0) |  Facebook |

Rudolf Siffer Nieuwpoort

Uit :http://www.rudolfsiffer.be

bekijk het gedicht op de site van Rudolf.

0219lucdepompierStrand.jpg

 xxxx - xx:xx // Eblijn.
Ik leen hier de foto van Luc David. Omdat ik het een zeer geslaagde foto vind. En ook als een vorm van eerbetoon aan zijn
 webstek http://luc-de-pompier.skynetblogs.be/ , waar hij een beetje het reilen en zeilen van onze geliefde stede bijhoudt. Je moet er wel veel fotos van verongelukte autos en van branden bijnemen, maar tenslotte is de website in eerste instantie bedoeld voor brandweerlui.

 

Eblijn 
de eblijn is de moeilijkste plaats op aarde
en de mooiste en de meest boeiende het is waar
zee en vasteland in strijd zijn om hun waarde maar er is er geen men poogt en mislukt niets blijft waar
geen zee verliest geen stugge strand wordt minder ruim
alleen de winden waaien van nergens naar nergens
en de zee stuiptrekkend lekt uit in mager schuim

en het strand is een vochtige vrouw na het tergen
van liefde en afkeer het is nog zijn tussen
ze verlaten de uren van nu maar ze keren
ooit wel terug er blijft nog het trage kussen
het rimpelen van vingers zonder méér begeren
het is de onstandvastigheid van een bestand
geef mij de eblijn als laatste rustplaats voor mijn as
terugkerend uit vlees naar water wind en zand
 

NPTse verdergezichten in gedichten - 120217

 

 

 

 

 

Gepost door Luc de pompier | Commentaren (0) |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Volgende