31-01-12

60.000 kuikens sterven in brand in Beauvoorde

60.000 kuikens sterven in brand in Beauvoorde

In de Sint-Janswegel in het West-Vlaamse Beauvoorde zijn dinsdag drie loodsen op een boerderij tot as herleid. Naar schatting 60.000 kalkoenkuikens vonden de dood. Dat zegt de brandweercommandant van Veurne.

De brand ontstond vermoedelijk door een defecte gasbrander die in een stal stond en sloeg razendsnel over op de aanpalende loodsen. Vier brandweerkorpsen kwamen ter plaatse om het vuur te bestrijden, maar konden niet vermijden dat drie loodsen werden vernield door de vlammenzee.

Niemand raakte gewond, maar ongeveer 60.000 kalkoenkuikens stierven in de brand. Enkele kalfjes die ook in de loods stonden gestald, werden gered. De brandweer zal nog uren moeten nablussen. (belga/ep)

 
 
31/01/12 22u00

Gepost door Luc de pompier | Commentaren (0) |  Facebook |

Zoekfunctie

Beste lezers en bezoekers van de blog...

Een nieuw item op de blog ...de zoekfunctie.

In de rechterkolom onder de teller staat "zoek"

Daar tik ge bijvoorbeeld iets die te maken heeft met de blog van Luc de pompier

Zoals als test  zeehond

Even doen, gewoonweg schitterend.

Veel plezier...Lachen

Gepost door Luc de pompier | Commentaren (0) |  Facebook |

Aanwervingen brandweer Antwerpen

De brandweer van Antwerpen gaat over tot de aanwerving an brandweermannen en -vrouwen.
 
Ga naar    
 
 

!cid_C91DABAF6862435D997AFA6F774A5BAC@DirkPC.jpg

Gepost door Luc de pompier | Commentaren (0) |  Facebook |

Rudi Soreyn

Te vroeg heengegaan

Innige deelneming aan familie en vrienden.

img139.jpg

img140.jpg

img141.jpg

Gepost door Luc de pompier | Commentaren (0) |  Facebook |

Staking

Staking

Beelden kunnen worden bekeken via de site http://www.ifod.be/brandweer/?lang=nl

Gepost door Luc de pompier | Commentaren (0) |  Facebook |

WK - Koksijde - Natuurborden gepikt

Had het kunnen denken...

img137.jpg

20120127_DSC_0410.JPG

Gepost door Luc de pompier | Commentaren (0) |  Facebook |

Brand Moerdijk

En wat doen we als we afgelost worden bij een grote brand op de Moerdijk...

!cid_60FD0000AD4745C3B8CC5EED423CBA5F@acerPC.jpg

Gepost door Luc de pompier | Commentaren (0) |  Facebook |

Overuren

Men is gewaarschuwd...

img135.jpg

Gepost door Luc de pompier | Commentaren (0) |  Facebook |

30-01-12

staking

Enkele stukjes uit artikels over de staking en hulpdiensten...

14u39: Minister van Pensioenen Vincent Van Quickenborne (Open Vld) gaat in januari en februari sociaal overleg voeren met de brandweer over de aangekondigde pensioenhervormingen. "De minister beseft goed onze problematiek en die van andere zware beroepen, zoals bouwvakkers. Volgens hem zijn er nog voldoende openingen om onze verworven rechten te vrijwaren", aldus ACV'er en Brussels brandweerofficier, Dirk Van der Ougstraete.

12u13: In Limburg zijn in bijna alle overheidsgebouwen de loketten dicht gebleven als gevolg van de staking. In Genk waren ook alle gemeentelijke sportfaciliteiten gesloten. Voor het overige was de hinder beperkt. De ziekenhuizen, politie en brandweer hadden voor basispermanentie gezorgd.

10u58: De eenheid van de Civiele Bescherming in Liedekerke staat in voor heel Vlaanderen. Bij de eenheden in Jabbeke en Brasschaat wordt zoals eerder gemeld gestaakt. In beide eenheden zijn enkel twee vrijwilligers aanwezig naast een of twee officieren.

Bij de eenheid van Liedekerke verloopt alles normaal. "Zij zullen voor heel Vlaanderen borg staan." Indien nodig, kunnen ze een beroep doen op vrijwilligers van de twee andere Vlaamse eenheden.

10u19: De 100-centrales van het land "werken normaal" wat de operationele zaken betreft. Bij de Civiele Bescherming is de stakingsactie in de openbare sector wel voelbaar, momenteel al zeker in Jabbeke en Brasschaat. Volgens Guido Rasschaert van ACOD wordt voor het eerst sinds de Copernicushervorming - de hervorming van de federale overheidsdiensten in 1998 - in dergelijke mate actie gevoerd bij de Civiele Bescherming. Er is een grote actiebereidheid.

10u12: Bij de Vlaamse brandweerkorpsen is het personeel opgevorderd voor een minimale dienstverlening. Bij verschillende korpsen zijn er wel protestacties. Zo zal de Brusselse brandweer in de voormiddag symbolisch uitrijden op de kleine ring tussen Naamse Poort en het Troonplein. In andere steden, bijvoorbeeld Antwerpen en Leuven, nemen de brandweerlui deel aan het protest van de lokale openbare diensten. (belga/dea)

media_xl_4532667.jpg

Gepost door Luc de pompier | Commentaren (0) |  Facebook |

Panorama - De ziekenwagen loopt in het honderd

Kijken op 02/02/2012

Panorama 2/2: De ziekenwagen loopt in het honderd – Iran en de bom

 

57,6 euro. Dat is wat een ambulancedienst krijgt voor een interventie, met een uitgeruste ziekenwagen en twee ambulanciers, die 24 op 7 paraat moeten staan. Als ze naar een auto-ongeval worden gestuurd en een reanimatie moeten uitvoeren zijn ze gauw twee uur onderweg. In vele gevallen kan hun snelle en adequate interventie levens redden. Maar de overheid heeft geen geld voor hen. Panorama onderzoekt hoe gevaarlijk dat is.

Wanneer bij een interventie het slachtoffer toch overlijdt tijdens de interventie geldt dit als ‘nutteloze rit’ en mag de ambulancedienst een bedrag aanrekenen van 4,5 euro. Ter vergelijking: de takeldienst die met één personeelslid het wrak komt oppikken stuurt een factuur van 200 tot 250 euro.

Gevolg is dat alle privé-diensten – samen goed voor naar schatting de helft van de ambulance-interventies – moeten werken met vrijwilligers. Mensen die een opleiding van 120 uren hebben gevolgd en veertig uur stage hebben gelopen draaien shiften van dikwijls twaalf uur op langer voor amper 1 of 2 euro per uur. Het is een sector die drijft op idealisme, maar jammer genoeg ook vaak op amateurisme.

‘Om met professionele mensen te kunnen werken en break-even te kunnen draaien zouden we simpelweg tien keer zoveel moeten kunnen factureren’, zegt Peter Cleymans, een ambulancier in Dendermonde. ‘Weet je, in het buitenland lachen ze met ons.’

Xavier Moors, een Nederlands anesthest, heeft tijdens zijn studies in Leuven jaren bijgeklust als ambulancier. Hij kent de Belgische situatie. ‘Als ik een accident zou krijgen in België net over de Nederlandse grens, het kan misschien cru klinken, maar ik zal me met mijn laatste krachten tot over de grens slepen’, zegt hij.

‘In Nederland heeft een ambulancier-verpleegkundige gauw 5 tot 6 jaar opleiding achter de rug, anders komt hij er niet in. Maar hij heeft dan ook een loon van 2800 euro netto per maand.’

‘De toestand nu kost mensenlevens, ja’, zegt Peter Cleymans. ‘Ik denk gewoon maar aan hygiëne. Vele diensten beginnen te besparen op kleine uitgaven, grondig desinfecteren is zoiets, verschillende patienten worden wel eens op dezelfde brancard gelegd, ik weet zeker dat MRSA-infecties via ziekenwagens verspreid worden. Maar de overheid kijkt de andere kant uit.’

Een reportage van Wim Van den Eynde

Gepost door Luc de pompier | Commentaren (0) |  Facebook |

Zware crash op E4O te Ramskapelle

Uit HLN

img136.jpg

Gepost door Luc de pompier | Commentaren (0) |  Facebook |

Aanwerving brandweerman luchthaven

Ter info

Vlaamse overheid

 

Departement Mobiliteit enOpenbareWerkenwerft aan incontractueeldienstverband:

 

FIRE&RESCUEMANAGER

CONTRACTONBEPAALDEDUUR

 

Entiteit:                          DABLuchthavenOostende Beleidsdomein:    Mobiliteit en Openbarewerken Graad:   deskundigeniveau B111

Standplaats:                    Nieuwpoortsesteenweg889,8400Oostende

JETAKENPAKKET

 

AlsFire&RescueManagerhebjedeleidingoverhetbrandweerkorpsopdeluchthaven.   
Jewaakt eroverdatdekerntakenwordenuitgevoerd.  Jetreedtopalseenechtepeoplemanager:jemotiveert

enstimuleertdebrandweerliedenenstuurt bijwaarnodig.  Jewerkbestaatookvooreen grootdeeluit administratieve  taken.        
Je volgt enerzijds alle specifiek brandweer-technische zaken op, en ziet anderzijdsnauwgezettoe
op een striktenaleving vande veiligheidsreglementering.

 

De kerntaken vandedienstFire &Rescuezijn:

-       Hulpverlening bij:

·      rampenbestrijding

·      brandbestrijding

·      redding van personen

-       Onderhoudswerken:

·      Infrastructuurluchthaven

·      wagenpark

-       Klantgerichtetaken:

·      veiligheidgebruikersluchthaven

·      begeleidingvreemden op de luchthaven

·      netheidpublieke plaatsen

-       Theoretischeen praktischeoefeningen

-       Fysieke conditie voortdurend oppeilhouden

AlsFire&RescueManagermaakjeookdeeluitvanhetmanagementteamvandeluchthaven.   
Je neemt deelaan devergaderingen en werkt mee aan dienstoverschrijdende projecten .

SOLLICITEREN ?

Stuur je sollicitatiebrief met uitgebreid cv, kopie van je diploma en rijbewijs
uiteindelijk op zondag 12 februari 2012 per e-mail naar claire.verlinde@mow.vlaanderen.be
of per brief naar de internationale Luchthaven Oostende-Brugge ,
t.a.v Claire verlinde , Nieuwpoortsesteenweg 889,8400  Oostende

Gepost door Luc de pompier | Commentaren (0) |  Facebook |

exorcisme

Niet te doen...!

Uit HLN

Ouders slaan en branden duivels uit hun dochter

Een meisje van veertien werd mishandeld door haar ouders. Het motief voor de mishandeling was exorcisme. Het kind kreeg slaag en werd in brand gestoken door haar vader en stiefmoeder. "Het meisje onderging een aantal zaken om haar te verlossen van haar boze geesten", zegt aanklager Daniel Larson aan de krant Borås Tidning (BT).

Volgens de krant werd al in 2004 melding gemaakt van de mishandeling bij de Nationale Raad voor Gezondheid en Welzijn in Zweden maar de Raad liet toen de zaak over haar kant gaan. Zes jaar later kreeg de Raad opnieuw rapporten die melding maakten van mishandeling en duiveluitdrijving. Het kind werd ook opgesloten om te vermijden dat ze andere zou besmetten met haar boze geesten. De zaak wordt gelinkt aan de controversiële praktijken van de lokale congregatie 'The River'. "Uit het onderzoek blijkt dat het exorcisme plaats had met de toestemming van de congregatie", aldus Larson.

De aanhouding van de stiefmoeder werd na een ondervraging van vier uur verlengd op beschuldiging van 'grove schending van de persoonlijke integriteit'. De stiefmoeder wordt beschouwd als de drijvende kracht achter het exorcisme. Ook de vader blijft aangehouden. De advocaten van de ouders laten weten hun cliënten hun onschuld staande houden. Het hoofd van de congregatie, Gun Hartikainen wou niet veel kwijt over de zaak. "Ik heb niks te zeggen. Heb een gezegende dag. Tot ziens", luidt het in de krant BT. (vsv)

Gepost door Luc de pompier | Commentaren (0) |  Facebook |

Spoorwegarbeider

Onze kapitein is jonger geworden en heeft een nieuwe job...

Spoorwegarbeider?

Lachen

http://vtm.be/nieuws/binnenland/82094-staking-is-ultieme-...

 

Kijken tot op het laatste

Gepost door Luc de pompier | Commentaren (0) |  Facebook |

Mensen zonder papieren

Help mensen zonder papieren!

!cid_F953C39421BA41F9BAC0F6B815B14E1C@luc99fa6583d1a.gif

Gepost door Luc de pompier | Commentaren (0) |  Facebook |

Dogs

Een wandelweekend met de hond(jes) mmmmm, lekker en gezond.Knipogen

sized_03.JPG

sized_02.JPG

en daarna strike.....tot ver na het weekend...Knipogen

sized_IMG_9801.JPG

Gepost door Luc de pompier | Commentaren (0) |  Facebook |

Zwaar verkeersongeval op de E40 ter hoogte van Ramskapelle bij Nieuwpoort.

Zwaar verkeersongeval op de E40 ter hoogte van Ramskapelle bij Nieuwpoort.

 
zondag omstreeks 3 uur zijn twee wagens betrokken geraakt bij een zwaar verkeersongeval op de E40 ter hoogte van Ramskapelle bij Nieuwpoort.
Een wagen, die richting Nieuwpoort reed, kwam om een onbekende reden in botsing met een ander voertuig dat voor of naast hem reed.
Een voertuig belandde daarbij tegen de vangrails, de andere wagen kantelde en bleef op het eerste baanvak liggen.
De brandweer van Nieuwpoort en Diksmuide (bijpost Leke) kwamen ter plaatse om de twee geknelde inzittenden uit de gekantelde wagen te bevrijden.
De MUG-diensten van de ziekenhuizen van Veurne en van een ziekenhuis uit Oostende kwamen ter plaatse alsook drie ziekenwagens.
De drie gewonden, waarvan één ernstig, werden naar de ziekenhuizen van Oostende en Veurne overgebracht.
De brandweer had de handen vol met het ruimen van brokstukken en olie van beide wagens.
Op het ogenblik van de aanrijding was de zichtbaarheid beperkt door opkomende mist.
Door het ongeval was één baanvak, richting Frankrijk een tijdlang afgesloten. Er was echter weinig hinder door het beperkte verkeer op dat ogenblik.
 
José Tyteca
Veurne

DSC_0944.JPG

DSC_0947.JPG

Gepost door Luc de pompier | Commentaren (0) |  Facebook |

"Berging Concordia zal 7 tot 10 maanden duren"

 

Uit HLN.be

"Berging Concordia zal 7 tot 10 maanden duren"

© reuters
"Het zal zeven tot tien maanden vergen om het wrak van de Concordia te verwijderen. En dan moet er eerst nog een bedrijf aangeduid worden om deze opdracht uit te voeren." Dat zegt Franco Gabrielli, de commissaris die belast is met de ramp. Het cruiseschip leed op 13 januari schipbreuk voor de kust van het Italiaanse eiland Giglio.
 
Costa Crociere, dat eigenaar is van het schip, werkt aan een aanbesteding die spoedig uitgeschreven zal worden. "De zeldzame bedrijven in de wereld die dergelijke operatie aankunnen, zullen dan een bergingsplan voorbereiden", zei Gabrielli aan de pers.
 
"Deze twee stappen zullen wellicht ongeveer twee maanden duren. Vanaf dan -en rekening houdend met de weersomstandigheden en de zee- zullen er zeven tot tien maanden nodig zijn om het wrak weg te halen", aldus de commissaris. (belga/svm)

Gepost door Luc de pompier | Commentaren (0) |  Facebook |

Vier woningen onbewoonbaar na brand in Peer

Uit hbvl.be

Vier woningen onbewoonbaar na brand in Peer

vier woningen onbewoonbaar na brand in militaire wijk

Een hevige brand heeft zondagochtend vier woningen onbewoonbaar gemaakt langs de Seringenlaan in de militaire wijk bij Kleine Brogel (Peer).

Het vuur ontstond vermoedelijk door een kortsluiting in een hoekhuis, maar de vlammen sloegen via het dak razendsnel over naar andere rijwoningen van de blok. Alle bewoners en twaalf honden konden op het nippertje gered worden. Brandweer Bree probeerde met de beschikbare manschappen het vuur te bestrijden.

"Dat was door het vele houtwerk geen gemakkelijke klus," zegt Luitenant Koen Maes. “Drie daken zijn door de brand vernield. Een vierde woning heeft vooral rookschade opgelopen.”

Toon Royackers

Gepost door Luc de pompier | Commentaren (0) |  Facebook |

Wandelweekend

Het wandelweekend met onze logé is ten einde.....en t'was goed voor beiden.

120127 Nieuwpoort en achiel1.jpg

Gepost door Luc de pompier | Commentaren (0) |  Facebook |

29-01-12

Twee wagens betrokken bij zwaar verkeersongeval op E40

Uit focus/wtv

Twee wagens betrokken bij zwaar verkeersongeval op E40

zondag 29 januari 2012 om 15u00

Ramskapelle - Vanmorgen omstreeks 3 uur zijn twee wagens betrokken geraakt bij een zwaar verkeersongeval op de E40 ter hoogte van Ramskapelle bij Nieuwpoort.

Een wagen, die richting Nieuwpoort reed, kwam zondagochtend op de E40 ter hoogte van Rapmskapelle om een onbekende reden in botsing met een ander voertuig dat voor of naast hem reed. Het ene voertuig belandde daarbij tegen de vangrails, de andere wagen kantelde en bleef op het eerste baanvak liggen. De brandweer van Nieuwpoort en Diksmuide (bijpost Leke) kwamen ter plaatse om de twee geknelde inzittenden uit de gekantelde wagen te bevrijden. Ook de MUG-diensten en drie ziekenwagens van de ziekenhuizen van Veurne en van een ziekenhuis uit Oostende snelden de slachtoffers te hulp. De drie gewonden, waarvan één ernstig gewond, werden naar de ziekenhuizen van Oostende en Veurne overgebracht. De brandweer had de handen vol met het ruimen van brokstukken en olie van beide wagens. Op het ogenblik van de aanrijding was de zichtbaarheid beperkt door opkomende mist. Door het ongeval was één baanvak, richting Frankrijk een tijdlang afgesloten. Er was echter weinig hinder door het beperkte verkeer.

(KP)

Gepost door Luc de pompier | Commentaren (0) |  Facebook |

Dienst 100/112 in nood!

Hallo,

Zoals jullie misschien wisten of niet wisten ben ik sedert een half jaar met een panoramaploeg op pad om de situatie van de dienst 100 in beeld te brengen.

De uitzending is gepland op donderdag 2 februari.

 Een eerste preview is te bekijken op http://actua.canvas.be/category/panorama/

 MVG

 Johan Martens

Gepost door Luc de pompier | Commentaren (0) |  Facebook |

WK Veldrijden te Koksijde

Proficiat voor de organisatie, puik werk.

 
 

Vlekkeloze organisatie WK Veldrijden ondanks ongeziene volkstoeloop

zondag 29 januari 2012 om 16u31

Koksijde - Het was een ware overrompeling op en rond de luchtmachtbasis van Koksijde. Met meer dan 60.000 toeschouwers was dit veruit het drukst bijgewoonde Wereldkampioenschap veldrijden uit de geschiedenis.

Maar de massale volkstoeloop bleek geen probleem voor de organisatie. Deze morgen stonden er weliswaar lange files richting parcours maar voor het overige verliep het volledige weekend vlekkeloos. Een pluim op de hoed is dat van de organiserende partijen en de gemeente Koksijde. Daar waren dan ook alleen maar tevreden gezichten te bespeuren.

(LD

Gepost door Luc de pompier | Commentaren (0) |  Facebook |

Winter

Het wordt winter, dus vlug nog wat breien dames....Lachen

!cid_983F5205C9C740B3B7F0099F4CC0E824@acerPC.jpg

!cid_042887E0D41E43FCA2FC74A81436886A@acerPC.jpg

!cid_AAFDA96EC5024778B3C7ACA17CA7DA70@acerPC.jpg

Gepost door Luc de pompier | Commentaren (0) |  Facebook |

Twee doden bij arbeidsongeval in Antwerpse haven

Uit Demorgen.be

Twee doden bij arbeidsongeval in Antwerpse haven

29/01/12, 00u33
In de haven van Antwerpen zijn twee havenarbeiders om het leven gekomen toen een lading op hen terechtkwam bij het laden of lossen. Dat meldt de brandweer van Antwerpen.
 
Het ongeval gebeurde gisteravond op een schip aan kaai 54. De twee mannen waren allicht op slag dood. De politie is ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Meer details ontbreken voorlopig. (belga/vsv)

Gepost door Luc de pompier | Commentaren (0) |  Facebook |

Costa Concordia Grounding

"Costa Concordia Grounding"

Het staat niet op de kaart, was de uitleg van de kapitein van de Costa Concordia

Ja....dan zal er wel wat meer aan kaartlezen moeten gedaan worden denk ik...?Onbeslist

 

Gepost door Luc de pompier | Commentaren (0) |  Facebook |

Rode Kruis Nieuwpoort

img134.jpg

We zitten er warmpjes in...

 

Gepost door Luc de pompier | Commentaren (0) |  Facebook |

28-01-12

Knuffelbeer

Brandweer bevrijdt kindervoet uit achterwiel

KindVastInFiets

 
28 januari 2012 08:14
 

Een jongetje heeft vrijdagmiddag angstige minuten beleefd toen hij met zijn voet vast kwam te zitten in de spaken van een achterwiel van een fiets waar hij op zat.

Het ongeluk gebeurde rond 12.30 uur op de Paterswoldseweg ter hoogte van de spoorwegovergang. Omstanders schakelden snel de hulpverleningsdiensten in die met behalve een ambulance ook met een brandweerwagen ter plaatse kwamen. Brandweerlieden knipten met een schaar de spaken van het achterwiel door waarna het huilende jongetje bevrijd kon worden.

Door medewerkers van de ambulance is hij voor controle meegebracht naar het ziekenhuis. Echter kon de ambulance pas wegrijden nadat de brandweerlieden de jongen een knuffelbeer hadden gegeven.

 

 

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Gepost door Luc de pompier | Commentaren (0) |  Facebook |

Huis in Boezinge onbewoonbaar na woningbrand, geen gewonden

Huis in Boezinge onbewoonbaar na woningbrand, geen gewonden

vrijdag 27 januari 2012 om 20u42

Boezinge - Vrijdag 27 januari ontstond rond 16 uur brand in een rijwoning in de Brugsstraat 39 in Boezinge. Het koppel dat in de woning woont, was bij het ontstaan van de brand niet thuis.

Toen de vrouw thuis kwam omstreeks 15.45 uur, bemerkte ze rook. Ze ging haar man halen die een eind verder bij de buren was. Een achterbuur probeerde meteen met een waterslang langs achter het vuur te blussen, een andere buur probeerde dat vooraan met een brandblusapparaat. Ze staakten meteen hun poging toen ze zagen dat de brand te hevig woedde en besloten wijselijk buiten te wachten op de brandweer die de oproep om 15.50 uur kreeg. De vrouw wilde nog naar binnen om haar kat te redden, maar omstaanders beletten haar verder te gaan wegens te gevaarlijk. Er werd niemand gewond, maar omdat de vrouw wat rook ingeademd had en in schok was, werd ze met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Ook de man werd door de dochter die intussen aangekomen was, naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de brandweer is de woning onbewoonbaar. Wat de oorzaak is van de woningbrand die hevig woedde op de gelijkvloerse verdieping, moet het onderzoek uitwijzen.

(FB)

Meer in Krant van West-Vlaanderen, editie Het Wekelijks Nieuws West

Gepost door Luc de pompier | Commentaren (0) |  Facebook |

Auto tegen boom te Pollinkhove

AUTO TEGEN BOOM.
 
 
In Pollinkhove zijn zaterdagvoormiddag drie gewonden gevallen toen een auto met aanhangwagen naast de weg terechtkwam en tegen een boom te pletter sloeg.
De brandweer van Lo-Reninge moest de drie inzittenden uit Moorslede uit de wagen bevrijden.
Ze werden onder MUG-begeleiding naar het ziekenhuis van Veurne overgebracht, één inzittende is zwaargewond, de twee andere inzittenden werden lichter gewond.
 
José Tyteca
Veurne
 

DSC_0936.JPG

DSC_0937.JPG

DSC_0939.JPG

Gepost door Luc de pompier | Commentaren (0) |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende