De brandweer is in anderhalve eeuw geëvolueerd naar de gewestelijke brandweer Sint-Truiden, die instaat voor de bescherming van een hele regio. Sint-Truiden beschikt nu over een goed uitgerust brandweerkorps dat snel kan uitrukken vanuit de brandweerkazerne op het kruispunt van de N80 en de Zepperenweg.

Het functioneren van de brandweer in de 21e eeuw, maar ook wat eraan voorafging - de brandspuit, het spuithuisje bij de minderbroeders, de biervoerders met tonnen water, de kleine en grote rampen - komen aan bod.

Het boek is tevens een eerbetoon aan al die brandweerlieden, die zich steeds ingezet hebben en nog steeds inzetten voor personen, die hulp nodig hebben bij een brand, een ongeval, noodweer, een overstroming of water- en modderoverlast.

De publicatie wordt voorgesteld op vrijdag 26 augustus om 19 uur in cultuurcentrum De Bogaard en kan ook worden afgehaald op zondag 25 september tijdens de opendeurdag. 

Het boek kost 13 euro, maar bij bestelling tot 1 augustus betaal je 10 euro. Bestelling is definitief door overschrijving op rekeningnummer 001-6381527-70.