31-05-08

Op halve kracht

Lezers die zowat de blog volgen, zien hier en daar dat deze wat op halve kracht aan het draaien is, alhoewel..... dit heeft zo zijn reden, waar ik  binnenkort op terug kom.

Ik ben namelijk een verhaal aan het schrijven over " de klakke van Nieuwpoort on the road......?"

Dus blijf de blog volgen je gaat het niet beklagen............

KLAKKE

Gepost door Luc de pompier in Algemeen | Commentaren (0) |  Facebook |

Ladder

Hoe je best niet op een ladder klimt...

click on the picture

b

Gepost door Luc de pompier in Algemeen | Commentaren (0) |  Facebook |

30-05-08

Wiring in India

Wiring In India

!cid_001b01c890f8$65a10640$a964c154@253024812889ff

Ze hebben daar goeie elektriekers nodig , wie voelt zich geroepen ???

!cid_001c01c890f8$65a10640$a964c154@253024812889ff

!cid_001d01c890f8$65a10640$a964c154@253024812889ff

Gepost door Luc de pompier in Algemeen | Commentaren (0) |  Facebook |

29-05-08

De Westhoek

Terwijl de stranden overvol liggen, brengt fietsen in de Westhoek ons tot rust...

8

7

15

 

Gepost door Luc de pompier in Algemeen | Commentaren (0) |  Facebook |

Kleine brandblussers

 Spuitbussen om kleine brandjes te blussen geven een vals gevoel van veiligheid. Dat zegt de Commissie voor de Veiligheid van Consumenten, die advies geeft aan minister van Klimaat en Energie Paul Magnette (PS).

De kleine spuitbussen, die goedkoper zijn dan echte brandblussers, worden vooral verkocht in doe-het-zelfzaken. Er staat op dat ze geschikt zijn om kleine brandjes te blussen, bijvoorbeeld in een frietketel of een barbecue.

Maar voor die kleine brandjes zijn ze niet krachtig genoeg, zegt Patrick Van Driessche van de Commissie. "Ze zijn alleen geschikt om kleine, beginnende brandjes te blussen, bijvoorbeeld een brandend papier in een papiermand", aldus Van Driessche.

De Commissie wil dat minister Magnette normen vastlegt en de spuitbussen die daar niet aan voldoen uit de rekken laat halen.

bron: deredactie

Gepost door Luc de pompier in Algemeen | Commentaren (0) |  Facebook |

28-05-08

Oekrainers brandweerkorps

Hier in België hebben we een organisatie die voertuigen naar Chili verscheept...

In Nederland steunen ze de brandweerkorpsen van het Oostblok. 

Russische brandweer bedankt Bussums korps

Als dank voor het doneren van brandweerkleding en redgereedschap aan de brandweer van het Russische Brody, heeft het Bussumse brandweerkorps een schilderij aangeboden gekregen.

Het kunstwerk is door de Russische brandweerlieden gemaakt en werd op dinsdag 25 maart jl. door vrijwilligers van de Werkgroep Hulptransporten Oost-Europa (WHOE) overhandigd aan brandweercommandant Maartje Aleman.

De brandweer van Brody diende in 2006 een verzoek in bij de WHOE voor brandweerkleding, helmen, laarzen en handschoenen. Op dit verzoek reageerde de brandweer Bussum, door brandweerkleding en twee pneumatische werktuigen met compressoren, speciaal voor het redden van mensen uit auto’s, ter beschikking te stellen. De dankbaarheid van de brandweer in Brody bleek zeer groot. Het korps rijdt nog met wagens uit 1965 en had niet de beschikking over speciale kleding. Die kleding hebben ze nu dankzij de donatie uit Bussum wel. De twee pneumatische werktuigen overrompelden het Russische korps. “Dit hebben ze niet eens in de grote stad”, was de reactie van de brandweercommandant aldaar. Het materieel is dezelfde dag nog ingezet: een jongeman kon met de werktuigen uit zijn auto gehaald worden, wat zijn leven redde.

De Werkgroep Hulptransporten Oost-Europa is een groep van twaalf vrijwilligers, die zich het lot van vooral de kinderen in Oost-Europa aantrekt. Eén van de belangrijkste punten van de werkgroep is, dat zij de goederen zelf naar de betreffende kinderen, scholen of dorpen brengt. Zo weet de werkgroep dat de goederen die hun door verschillende mensen in goed vertrouwen zijn aangeboden, op de juiste plaats terecht komen. Het gehele jaar door worden er goederen ingezameld, gesorteerd, eventueel gewassen en hersteld en verpakt voor transport

 

Gepost door Luc de pompier in Algemeen | Commentaren (0) |  Facebook |

27-05-08

Meerkoet

naamloos
Een tijdje geleden had ik deze fotookes genomen van  enkele jonge meerkoet kuikentjes...

2

De meerkoet (Fulica atra) behoort tot de familie van de rallen. De vogel is 38 centimeter groot, geheel zwart met een witte snavel en voorhoofdsschild.

De meerkoet duikt veel, met name bij het zoeken naar waterplanten. Hij vliegt niet graag, hij vlucht liever rennend over het water. Ook bij het opstijgen uit het water wordt eerst een stuk rennend afgelegd. Bij migratie, die meestal 's nachts plaatsvindt, kan hij echter grote afstanden afleggen.

De meerkoet is een omnivoor, die zich hoofdzakelijk voedt met waterplanten, weekdiertjes en waterinsecten.

1

1

Gepost door Luc de pompier in Algemeen | Commentaren (0) |  Facebook |

Brandweer en verkeersregeling

BEVOEGDHEID BRANDWEER BIJ VERKEERSREGELING

Op 3 april 2008 verscheen in het Belgisch Staatsblad het ministerieel rondschrijven van 4 maart 2008 teneinde meer duidelijkheid te verschaffen over de bevoegdheden van de brandweerdiensten bij verkeersregeling. Vaak komt de brandweer als eerste toe op een ongeval. Voor hun eigen veiligheid en uiteraard ook die van de betrokken partijen was het aangewezen dat brandweerlieden bevoegdheid kregen om het verkeer te regelen tot de politie ter plaatse is.Het koninklijk besluit van 27 april 2007 (B.S. 9 mei 2007) zorgde voor deze bevoegdheid door de interveniërende leden van de openbare brandweerdiensten en de diensten van de civiele bescherming op te nemen in de lijst van bevoegde personen (artikel 3.13°, Wegcode).Draagwijdte van de bevoegdheid :
  • Alle leden van de brandweer die op de plaats van een interventie aanwezig zijn hebben de bevoegheid om het wegverkeer te regelen. Daarbij horen ook de brandweerlieden-ambulanciers. Verplegers en ambulanciers die niet tot de brandweer behoren en werken voor een private ambulancedienst hebben deze bevoegdheid niet.
  • De bevoegdheid geldt ENKEL bij afwezigheid van de politie of indien de politie, bij onvoldoende eigen manschappen, de brandweerlieden vordert.
  • De brandweerlieden kunnen bindende bevelen geven aan de weggebruikers maar mogen geen processen-verbaal opstellen en geen verkeerstekens plaatsen. Indien een weggebruiker weigert de bevelen op te volgen dient verslag opgesteld te worden aan de politie die op haar beurt een proces-verbaal zal opstellen.
  • De brandweer is bevoegd om stilstaande en geparkeerde voertuigen te laten verplaatsen indien deze de toegang tot de plaats van interventie zou verhinderen. Bij weigering of afwezigheid van de bestuurder kan deze verplaatsing ook ambtshalve toegepast worden.

    Het laten weghalen van voertuigen die in het ongeval betrokken waren is niet toegelaten. Dit dient door de politie te gebeuren na de vaststellingen.
Herkenbaarheid + signalisatie :De brandweerlieden die het verkeer regelen dienen duidelijk herkenbare interventiekledij te dragen waaruit duidelijk blijkt dat het om een lid van de brandweer gaat. De leider van de operatie staat in voor een zo groot mogelijke zichtbaarheid van zijn manschappen. Aansprakelijkheid :De brandweerman die de verkeersregeling op zich neemt, kan enkel persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor de schade die ontstaat ten gevolge van een opzettelijke fout, een zware fout of een terugkerende lichte fout.Opleiding :Alle brandweerlieden krijgen een opleiding waarbij uitgebreid wordt ingegaan op de te volgen werkwijze inzake verkeersregeling.
Deze opleiding, die één dag in beslag neemt, gebeurt in samenwerking met de federale politie en omvat zowel een theoretisch als een praktisch gedeelte.

Gepost door Luc de pompier in Algemeen | Commentaren (0) |  Facebook |

26-05-08

Canadese ganzen

 Canadese ganzen:

Een koppel gedurende het voorjaar...

12

Een nestje bouwen en het uitbroeden van de eieren...

1

Met de kroost het water in...

3

Deze fotookes zijn genomen op één van de rustigste plaatsen in Nieuwpoort.

Gepost door Luc de pompier in Algemeen | Commentaren (0) |  Facebook |

Sint Joris

Het rustige wat landelijke dorp Sint-Joris te Nieuwpoort.

7

8

9

Gepost door Luc de pompier in Algemeen | Commentaren (0) |  Facebook |

Ziekenvrachtwagen

In Nederland rijdt sinds enkele dagen de eerste ziekenwagen speciaal voor extra zware mensen rond. Rode Kruis Vlaanderen merkt ook dat het gemiddelde gewicht van de patiënt toeneemt, maar vindt het dure Nederlandse initiatief overdreven.

De Nederlandse ziekenwagens zijn zo groot als vrachtwagens, wegen 5.000 kilo en kosten al snel 180.000 euro. Ze gaan rondrijden in Groningen, Friesland en Drenthe, omdat daar de meeste zwaarlijvige Nederlanders wonen. Tot nu werden extreem zwaarlijvige mensen er met verhuiswagens vervoerd.

“Ik ben de eerste om te zeggen dat goed materiaal belangrijk is, maar het is onzin om te beweren dat dit soort vrachtwagens nodig is. Ook het gemiddelde gewicht van de Vlaming neemt toe, maar wij ervaren dat zeker niet als continu problematisch bij ziekenvervoer”, reageert Jean-Pierre Vanelslander van Rode Kruis Vlaanderen.
“Bovendien verschuift het probleem, want om de vrachtwagens te besturen is een rijbewijs voor vrachtwagens vereist.”

Sinds drie jaar installeert het Rode Kruis wel op eigen initiatief in zijn nieuwe ziekenwagens een nieuw type brancard. Eentje van Amerikaanse makelij. Zo’n draagberrie kost gemakkelijk 6.000 euro. “De oude types stretchers kunnen doorgaans tot 120 kilo aan. De Amerikaanse tot 249 kilo. Dat is honderd kilo meer dan de Europese minimumnorm”, gaat Vanelslander verder. “In 99% van de gevallen volstaat dat. En anders worden ze op een matras de ziekenwagen ingetrokken.”

Als blijkt dat de patiënt te breed is en dus niet op de brancard of zelfs in de ziekenwagen past, dan worden andere creatieve oplossingen gezocht.

Gepost door Luc de pompier in Algemeen | Commentaren (0) |  Facebook |

25-05-08

MC Wind&Fire

Onze motorclub Wind&Fire heeft zijn eigen website

image002

The European wind&fire  web-site.

www.windandfire.eu

click on the picture

picture-web

Gepost door Luc de pompier in Algemeen | Commentaren (0) |  Facebook |

24-05-08

Haringhe Bandaghem

11
Tijdens één van onze fietstochten houden we halt bij één van de vele militaire kerkhoven " Haringhe Bandaghem"

HARINGHE (BANDAGHEM) MILITARY CEMETERY

Deze begraafplaats werd in juli 1917 toegewezen aan de 62nd en 63rd Casualty Clearing Stations. Bijzettingen van deze en andere veldhospitalen (o.a. de 36th Casualty Clearing Station in 1918) gingen door tot oktober 1918. De naam werd, samen met Mendinghem en Dozinghem) gekozen door het leger.

Ook hier en daar liggen nog soldaten begraven van de 2e wereldoorlog 1940-1945

9

10

Gepost door Luc de pompier in Algemeen | Commentaren (0) |  Facebook |

Als de rode haan kraait

Men zegt wel eens....als de rode haan kraait...dan is er een brand.

Hier in Nieuwpoort hebben we het al geweten voor de eerste helfst van het jaar 2008.

Voor deze foto was de haan van de kinderboerderij het model.....

2

Gepost door Luc de pompier in Algemeen | Commentaren (0) |  Facebook |

Mobile - Alabama

Eentje uit de oude doos...

Mobile - Alabama

IMG_5863

Gepost door Luc de pompier in Algemeen | Commentaren (0) |  Facebook |

23-05-08

Koekelaere

JVK_KOEKELARE_BRAND_08
 dinsdag had de brandweer van Koekelaere de handen vol in het hoogkwartier. Omstreeks 17.20u brak brand uit in een woning, de bewoners wren niet thuis. Een branddeskundige is van oordeel dat meer dan waarschijnlijk  een brandende sigaret de oorzaak is van de verwoestende brand.
JVK_KOEKELARE_BRAND_09

JVK_KOEKELARE_BRAND_18

 

JVK_KOEKELARE_BRAND_19

Gepost door Luc de pompier in Algemeen | Commentaren (0) |  Facebook |

zwaailicht

Vrijwillige brandweerlui eisen zwaailicht img196zwaailicht

'Het wordt steeds lastiger om bij een noodoproep vlot onze kazerne te bereiken', klagen de vrijwillige brandweerlui. Een 'intelligent' groen zwaailicht moet een uitweg bieden.

'De steeds langere aanrijtijden hebben niet alleen met het steeds drukkere verkeer te maken. Andere weggebruikers houden ons vaak voor een wegpiraat als we ons met onze wagen naar de brandweerkazerne spoeden, met de knipperlichten aan en claxonnerend om vrij baan te krijgen', zegt de vrijwillige brandweerman Dimitri Salembier uit Veurne. 'Probleem is dat die andere chauffeurs niet kunnen weten dat wij reageren op een noodoproep.'

Volgens Salembier zou het al veel oplossen mochten de auto's van de vrijwillige brandweerlui herkenbaar zijn in het verkeer. 'Door bijvoorbeeld een zwaailicht te mogen gebruiken, geen blauw licht uiteraard. Maar nu moeten we het doen met een brandweerinsigne achter onze voorruit dat bijna niemand opmerkt.'

Guy Van de Gaer, directeur van de Brandweervereniging Vlaanderen bevestigt de frustratie bij de vrijwillige brandweerlui. 'We zijn absoluut voorstander van een groen intelligent zwaailicht. Zo'n zwaailicht functioneert pas wanneer de vrijwillige brandweerman via zijn korps een noodoproep ontvangt. Zo is misbruik uitgesloten.'

Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael (Open VLD) en minister van Mobiliteit Etienne Schouppe (CD&V) erkennen dat het voor de vrijwillige brandweerlui steeds moeilijker werken is. Beiden beloofden gisteren overleg. (wer)

img196zwaailicht

Gepost door Luc de pompier in Algemeen | Commentaren (0) |  Facebook |

AMUFEU

In het weekend onlangs kreeg ik bezoek van Michel Verlinden, de nu huidige voorzitter van AMUFEU en zij collega Christian Schyns, een vereniging die de hulpdiensten nauw in het hart dragen. De meeste leden zijn zelf geen brandweerman, maar hun hobby is dan wel het fotograferen van de brandweerdiensten, hun voertuigen en materieel.

Logos%20nl%20150

Michel komt regelmatig eens naar Nieuwpoort, het was aangenaam U te ontmoeten met uw collega makker. Hopelijk gaat alles goed met je schoondochter, die onlangs door onze diensten is geholpen.

1

 

2

Hier de link naar hun website, http://membres.lycos.fr/amufeu/ , die binnenkort gaat vernieuwd worden.....een tip, breng maar eens een  link naar  http://luc-de-pompier.skynetblogs.be  op jullie site hé.

Hier nog een fotooke van Michel gekregen, onze goeie ouwe taaie autoladder, een interventie in april 1994

op auto436

Gepost door Luc de pompier in Algemeen | Commentaren (0) |  Facebook |

22-05-08

Brandweer Florida

Veelzijdige brandweer in Florida

Een ploeg brandweerlieden in Florida maakte vrijdag een uitstapje naar de misdaad-bestrijding in plaats van de meer gebruikelijke brandbestrijding. De bemanning van wagen 14 van de brandweer van Broward County was op weg terug naar de brandweerpost toen ze twee gemaskeerde mannen een winkel uit zagen rennen op weg naar een witte SUV. Ze volgden die SUV een flink aantal mijlen maar de verdachten ontdekten dat ze gevolgd werden. Het valt immers niet mee om 'onopvallend' te rijden in een brandweerwagen. Fire Lt. Dean Meadows erkende dat een brandweerwagen niet echt op de achtervolging gebouwd is, maar door de aanwijzingen vanuit die wagen kon de politie-helikopter het voertuig vinden. De verdachten reden hun voertuig klem en werden vervolgens ingerekend. De politie van Plantation heeft de zaak verder in onderzoek.

417

Gepost door Luc de pompier in Algemeen | Commentaren (0) |  Facebook |

Ontmijningsdienst DOVO

Ook op het strand worden nog regelmatig bommen gevonden die dan tot ontploffing worden gebracht.

Van bommen en granaten gesproken - ter hoogte van het openlucht zwembad van Oostduinkerke werd woensdagmiddag om exact 12.33 uur een projectiel uit WO II tot ontploffing gebracht door de mannen van DOVO. De firma Braet is er het strand aan het bommenvrijmaken voor de aanleg van drainagebuizen die zeewater naar de aquaria moeten brengen van het vernieuwde visserijmuseum in Oostduinkerke Dorp.
Het projectiel was wat kenners noemen een 270-ger... het heeft een diameter van 270mm, is 1,5 meter lang, weegt 150 kg waarvan 60 kg springstof is.
Het projectiel werd tijdens WO II aan de laagwaterlijn zo'n 60 cm diep ingegraven en werd verbonden met een booby-trap systeem waarbij het de bedoeling was dat het tot ontploffing kwam wanneer een boot probeerde te strandden. Er zitten er zo nog een paar in het zand in Oostduinkerke. Ze zullen de komende dagen tot ontploffing worden gebracht.
boem 4

De dienstwagens....politie en ontmijningsdienst

boem 3

boem 2

boem 1
de "boem" op het strand....

Gepost door Luc de pompier in Algemeen | Commentaren (0) |  Facebook |

Nieuport-bains

Een oude affiche van Nieuport-Bains....of in de volksmond "de Bings"

affiche

Gepost door Luc de pompier in Algemeen | Commentaren (0) |  Facebook |

21-05-08

Brandje te Brussel

Onlangs kreeg ik van een bevriende fotograaf uit Brussel volgende foto...uit de Elsense steenweg

Brussel

Je moet maar eens naar de link gaan om alles te bekijken.

http://tatactic.be/presse/incendie-xl

Brussel 3

Bedankt Nicolas Pirson

Gepost door Luc de pompier in Algemeen | Commentaren (0) |  Facebook |

Flanders field

Als je gaat fietsen of wandelen in de Westhoek, kom je verschillende  herinneringen tegen die ons terug brengen naar de bloedige oorlog 14-18

17

 

 

Gepost door Luc de pompier in Algemeen | Commentaren (0) |  Facebook |

Duizend bommen en granaten

kuifje_herge_boeken_6_cover
 

Ja, af en toe tijdens werkzaamheden worden er hier en daar nog een bommetje van de 1e of de 2de wereldoorlog opgegraven te Nieuwpoort.

De politie wordt dan op de hoogte gesteld, die op zijn beurt de ontmijningsdienst DOVO gaat activeren.

Een collega van mij johan, werkt trouwens bij Dovo, onze jo, zie tevens in de linkerzijde Jo in afghanistan.

Hij zal wel een reactie geven over welke bom het hier juist gaat.

bommetje 001

boerm

Gepost door Luc de pompier in Algemeen | Commentaren (0) |  Facebook |

20-05-08

Politiek

!cid_007301c8ba98$026b2230$0301a8c0@uw93es5q758r9g
Ja, wat sommigen denken over de politieke toestand in ons land.....maar alé dat komt hier niet aan te pas in de blog van Luc de pompier, maar als je het mij vraagt, t'is toch een goeie gelijkenis van hoe noemen ze weer....

 

Gepost door Luc de pompier in Algemeen | Commentaren (0) |  Facebook |

milieuvervuiling

27

29


Bestrijden van de smurrie op het water.

26

Gepost door Luc de pompier in Algemeen | Commentaren (0) |  Facebook |

Kiter

 Een straf verhaal...

Kite spoelt aan zonder surfer

KOKSIJDE - Zaterdagnacht spoelde op het strand van Sint-Idesbald een kite aan. Even was er paniek toen van de kitesurfer geen spoor te bekennen viel. Na veel zoekwerk door de hulpdiensten achterhaalde men dat de surfer zijn vlieggereedschap door de hevige wind in Oostende had moeten loslaten. De man was al zo ver in zee dat hij anderhalf uur moest zwemmen om weer aan land te geraken. Hij vierde achteraf zo ferm dat hij het gehaald had, dat hij pas zondagvoormiddag in staat was om zijn vlieggerief in Sint-Idesbald te komen afhalen. (mma)

Gepost door Luc de pompier in Algemeen | Commentaren (0) |  Facebook |

Vissterfte

12
De ploeg met weekdienst hadden de handen en netten vol met het opruimen van de vissen.

13

15

17

16

Gepost door Luc de pompier in Algemeen | Commentaren (0) |  Facebook |

Brandweer Wetteren

 Ook een goeie.....

donderdag 15 mei 2008

De brandweer van Wetteren werd donderdag rond 19.30 uur opgeroepen voor een hevige afvalbrand achter een tuinbouwbedrijf op de Smetledesteenweg. Net op dat moment barstte een onweer in alle hevigheid los. De zware regenval doofde het vuur. Toen de brandweer arriveerde konden die zich beperken tot observatie.

Gepost door Luc de pompier in Algemeen | Commentaren (0) |  Facebook |

19-05-08

Verkeersongeval te Middelkerke

Een spetaculair ongeval te Middelkerke.

Van de Carré naar de zee...en uit de bocht.

De bekende bocht aan de oude watertoren te Middelkerke.

3 gekwetsten overgebracht naar de kliniek van Oostende

Met dank aan Mario van Middelkerke voor de fotookes

!cid_000f01c8b971$ef92afb0$0301a8c0@gebruike51d931

!cid_001001c8b971$ef92afb0$0301a8c0@gebruike51d931

!cid_001101c8b971$ef92afb0$0301a8c0@gebruike51d931

!cid_001201c8b971$ef92afb0$0301a8c0@gebruike51d931

!cid_001401c8b971$ef92afb0$0301a8c0@gebruike51d931

Gepost door Luc de pompier in Algemeen | Commentaren (0) |  Facebook |