Tien jaar geleden, toen er bij een gasontploffing in Gellingen 24 doden vielen, onder wie enkele brandweerlieden, werd duidelijk dat de ‘civiele veiligheid’ aan een grondige hervorming toe was. De samenwerking tussen de korpsen moest beter.

Intussen werden zes wetsaanpassingen en meer dan dertig KB’s goedgekeurd. Op 1 januari 2015 wordt België onderverdeeld in 34 nieuwe hulpverleningszones, in plaats van een opdeling per stad of gemeente. Daarna krijgen de brandweermannen een nieuw statuut, ter vervanging van de 249 gemeentelijke statuten.

De beroepsbrandweerlieden gaan nu in heel het land hetzelfde verdienen, met de garantie dat niemand er financieel op achteruit gaat. ‘Niemand verliest bij dat nieuwe statuut, alle verworven rechten blijven behouden’, maakt Milquet zich sterk. Wie bijvoorbeeld extra verlofdagen of vergoedingen geniet, heeft daar ook in de toekomst recht op.

Ook voor vrijwilligers is er vooruitgang, met een vergoeding die voortaan stijgt met de anciënniteit en de veralgemening van een premie voor onregelmatige prestaties.

Twijfels

De vakbonden zijn tevreden dat de hervorming kan worden uitgerold, maar hebben nog veel twijfels. ‘Het is niet waar dat alles nu voor elke brandweerman hetzelfde is’, zegt Dominiek Peeters van VSOA. ‘Er moet de komende acht maanden nog veel worden onderhandeld per zone.’

‘Zo is er bijvoorbeeld enkel een minimumaantal voltijdse equivalenten vastgelegd’, vult Mil Luyten van ACOD aan. ‘Het werkelijke aantal brandweerlieden zal afhangen van de uurregeling. Ook de arbeidstijd en de verlofregeling moeten nog per zone worden onderhandeld.’

Een van de meest heikele punten in de onderhandelingen waren de fysieke tests die de brandweermannen op gezette tijden moeten ondergaan. Hoewel er volgens de vakbonden consensus was om dat nationaal te regelen, werd de invulling toch aan de zones overgelaten. Het risico bestaat volgens Luyten dat er in de praktijk 34 verschillende statuten komen, wat haaks staat op de intentie van de minister.